آب شرب گرگان و نان گلستاني ها مقابل محك استاندارد

گرگان - ايرنا- مديركل استاندارد گلستان از نمونه گيري و آزمون 100 نمونه از آب شرب گرگان خبر داد و گفت: در اين خصوص آب مركز استان از نظر ميكروبي وشاخص هاي بهداشتي در آزمايشگاه هاي مورد تاييد استاندارد آزمون شد.

محمود فرماني روز يكشنبه به ايرنا اعلام كرد كه نتايج آزمون هر 100 نمونه حاكي از سلامت آب شرب شهر گرگان بوده و از نظر استاندارد مورد تاييد بود.
وي همچنين اظهار داشت: طبق ماده 4 قانون سازمان ملي استاندارد ايران، اين مجموعه موظف است نسبت به تعيين كيفيت و ويژگي هاي كالاهاي ساخت داخل و وارداتي كه از نظر ايمني و بهداشت عمومي حائز اهميت مي باشند، اقدام و نتايج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذيربط اعلام كند و در اين ارتباط طرح هاي بازرسي خاص طي سال اجرا و نتايج به متوليان امر اعلام مي شود.
به گفته وي؛ در سال 95، علاوه بر اجراي طرح بازرسي بلانكيت و تناسب آرد و نان در نانوائي ها، آب شرب گرگان نيز با استفاده از اعتبارات استاني مورد بازرسي قرار گرفت.
دبير شوراي استاندارد گلستان گفت: در طرح بازرسي آب شرب، 100 نمونه به طور تصادفي از نقاط مختلف شهر گرگان شامل اوزينه، كمربندي، انجيراب اخذ و از نظر ميكروبي و شاخص هاي بهداشتي آب بررسي شد.
مدير كل استاندارد گلستان تاكيد كرد كه تمام تلاش هاي سازمان ملي استاندارد به منظور حفظ حقوق مصرف كننده و سلامت و امنيت او بوده و براي دريافت نتيجه كامل از اين تلاش ها نيازمند اعتماد عمومي و همراهي جامعه با استاندارد است.
وي همچنين از مردم استان خواست كه با توجه به افزايش مصرف برخي كالاها و خدمات خاص در ايام نوروز، در صورت مشاهده موارد غير استاندارد موضوع را از طريق شماره 1517 با اداره كل استاندارد گلستان در ميان بگذارند.

**نانوائي هاي گلستان، مقابل محك استاندارد
مديركل استاندارد گلستان از بازرسي 100 نانوائي در استان نيز خبر داد و گفت: در سال 95، دو طرح بازرسي در نانوايي ها اجرا شد كه آزمون بلانكيت و نيز تناسب آرد با نان پخت شده را مورد بازرسي و سنجش قرار داد.
دبير شوراي استاندارد گلستان با اظهار اين مطلب كه بلانكيت ماده اي مضر است كه رنگ آرد را سفيدتر كرده و ورز آمدن خمير را تسريع مي كند، گفت: نتايج بازرسي از 100 نانوائي كه به طور تصادفي از شهرهاي گرگان، گنبد كاووس و علي آبادكتول انتخاب شده بودند، حاكي از استفاده نكردن از اين ماده (بلانكيت) در خمير نانوائي بود.
فرماني افزود: در اين بازرسي ها همچنين تناسب آرد با نان عرضه شده سنجيده شد كه نتايج، حكايت از تناسب 84 درصدي آرد و نان پخته شده در نانوايي هاي بربري و عدم تناسب 16 درصدي در نانوائي هاي تافتون، لواش و سنگك داشت.
به گفته وي؛ اهميت موضوع از اين جهت است كه هر نوع نان، آرد متناسب با خود را مي طلبد. به عنوان مثال مشتري از مراجعه به نانوائي سنگكي انتظار دريافت ناني تهيه شده از آرد كامل تر و غني شده دارد نه آردي كه براي پخت نان لواش مورد استفاده قرار مي گيرد.
وي ادامه داد: بررسي نمك استفاده شده در تهيه خمير و نيز سبوس مورد استفاده در تهيه نان نيز از پارامترهاي ديگري بود كه در اين بازرسي ها، مد نظر قرار گرفت.
مديركل استاندارد گلستان؛ نمك مورد استفاده تمام نانوائي هاي بازرسي شده را استاندارد دانست و تصريح كرد: همشهريان در صورت مشاهده مشكلي در اين حوزه ها مي توانند از طريق شماره 1517 با اداره كل استاندارد گلستان در ميان گذارند.
1648
**انتشار: پري سالارنيا

سرخط اخبار استان‌ها