حلبچه نماد مظلوميت كُردها و سقوط اخلاق و انسانيت

كرمانشاه- ايرنا- حلبچه، شهر مردماني مظلوم و بي گناه همچنان بعد از 29 سال مظلوميت را با خود به يدك مي كشد، شهري قرباني ظلم جباران و ستم ستمكاران، داغ جنايت سفاكان تاريخ بر پيشاني اين شهر كُردنشين هويداست، اما امروز كُردها ديگر نمي گذارند تراژدي تلخ حلبچه دگر بار تكرار شود.

بعد از 29 سال اينك حاميان همان رژيم سفاك بازگشته اند تا اين بار نيز تاريخ را تكرار كنند و راه اسلاف جنايتكار خود را در نسل كشي كُردها ادامه دهند و تاريخ را بار ديگر با جنايت هاي هولناك غيرانساني خود شرمنده كنند اما غافل از آنند كه اين بار روزگار بر وفق مراد آنها نيست.
داعشيان خبيث و جنايتكار اين بار هم مي خواهند جنايت هاي اسلاف خود را تكرار كنند و با همان ددمنشي و خوي درندگي بعثي ها در منطقه جولان مي دهند و با حمايت پشت پرده اربابان خود در پي رقم زدن حادثه هولناك ديگري هستند تا اين بار هم نام خود را در ليست جنايتكاران تاريخ به ثبت برسانند.
كوباني، شنگال، موصل، امروز قرباني همان نگاه هاي نسل كُشانه اربابان زر و زور و قدرت است، بعثي هاي ناتوان از سر به نيست كردن كُردها به عنوان مردماني آزاده امروز در لباس داعش باز به جنگ اين مردم مظلوم آمده اند اما فراموش كرده اند كه ديگر مجالي براي جولان ندارند.
دست بعثي ها به خوبي براي تاريخ رو شد و حاميان آنها هم به تدريج رسوا شدند و امروز هم داعشيان تروريست بدون اينكه بويي از انسانيت برده باشند جناياتي را در منطقه رقم مي زنند كه تاريخ تاكنون به مانند آن به خود نديده است.
هيچ انسان آزاده اي آنچه را كه بر مردم مظلوم گذشت را فراموش نمي كنند و رسالت انساني و اخلاقي مردمان دنيا جلوگيري از تكرار اين تراژدي است و نبايد اجازه داد چنين جنايت هاي هولناكي در هيچ جاي دنيا اتفاق بيافتد و انسانيت و اخلاق انساني را زير سوال ببرد.
رژيم بعث صدام و مولود جديد آن يعني داعش را مي توان يكي از ننگ هاي تاريخ دانست، آناني كه تهي از انسانيت و اخلاق، شرمسارترين جنايت ها را مرتكب شدند و امروز هم بي آنكه از گذشته خود عبرت بگيرند آن را تكرار مي كنند.
هر سال 25 اسفند در آستانه بهار بايد از حلبچه ياد كرد به عنوان نمادي از مظلوميت، شهر بمباران شده مظلومي كه از آن به نام حلبچه شهيد نام مي برند در 15 كيلومتري مرزهاي غربي ايران با نزديك به 350 هزار نفر جمعيت همچنان زخم شيميايي را در دل خود دارد اما مردمانش همچنان با اميد زندگي مي كنند.
رژيم بعث عراق در 25 اسفند سال 1366 مردم شهر حلبچه را مورد آماج بمب هاي شيميايي قرار داد كه در نتيجه آن پنج هزار نفر از مردم اين شهر شهيد و حدود 10 هزار نفر نيز مجروح شدند.
رژيم بعث عراق ناتوان از اجراي توطئه هايش در جنگ با ايران دست به سلاح شيميايي برد و بعد از حلبچه برخي از شهرهاي مناطق كردنشين ايران را نيز مورد آماج بمب هاي شيميايي قرار داد، چندين نقطه از استان هاي آذربايجان غربي، كرمانشاه و كردستان نيز از بمب هاي شيميايي صدام بي نصيب نماندند و بعثي ها بعد از حلبچه جنايات خود را تكرار كردند.
در بمباران شيميايي سردشت در استان آذربايجان غربي نيز نيروي هوايي عراق در هفتم تير 1366 با استفاده از بمب هاي شيميايي چهار نقطه پر ازدحام شهر سردشت را بمباران كرد كه در اين حمله 110 نفر از ساكنان غيرنظامي شهر كشته و هشت هزار تن ديگر نيز در معرض گازهاي سمي قرار گرفتند و مسموم شدند.
مردمان زرده و نودشه در استان كرمانشاه نيز ديگر قربانيان اين جنايت هولناك صدام بودند، بعثي ها در طول هشت سال جنگ ايران و عراق شش هزار بمب شيميايي در قالب 242 بار بمباران، بر سر مردم ايران خالي كردند.
رژيم عراق در طول هشت سال دفاع مقدس شش هزار بمب شيميايي در قالب 242 بار بمباران، بر سر مردم ايران خالي كرد.
3033/8066 خبرنگار:فرزاد نويدي ** انتشار دهنده:علي مولوي