شیخ «عبدالامیر قبلان» رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان شد

بیروت-ایرنا-شیخ عبدالامیر قبلان به عنوان رئیس جدید مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان انتخاب شد. وظیفه اصلی این مجلس كه موسس آن «امام موسی صدر» است، دفاع از حقوق شیعیان لبنان و رسیدگی به امور دینی و شخصی آنان بوده است.

به گزارش ایرنا، انتخاب قبلان امروز (پنجشنبه) و با رای اعضای مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان صورت گرفت.
همچنین شیخ «علی الخطیب» به عنوان نائب رئیس اول و «ماهر خلیل حسین» به عنوان نائب رئیس دوم مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان انتخاب شدند.
مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان نخستین موسسه رسمی شیعه در جهان است كه به همت و تلاش امام موسی صدر در سال ۱۹۶۹میلادی پایه گذاری شد. امام موسی صدر از ابتدای تشكیل تا زمان ربوده شدنش در سال 1978، ریاست آن را بر عهده داشت.
به دنبال ناپدید شدن امام موسی صدر، شیخ «محمد مهدی شمس‌الدین» ریاست این شورا را بر عهده گرفت و در ۱۳۷۲ هجری خورشیدی به طور رسمی به عنوان رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان انتخاب شد. پس از درگذشت وی در سال ۱۳۷9 شیخ عبدالامیر قبلان كه در دوره ریاست شیخ مهدی شمس الدین نائب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان بود رهبری این مجلس را برعهده گرفت. در عین حال مجلس اعلای شیعیان لبنان پس از شمس الدین به صورت رسمی رئیس بعدی را اعلام نكرد و شیخ قبلان در مقام نائب رئیس، رهبری مجلس اعلای شیعیان را تا امروز كه به طور رسمی رئیس این مجموعه شد، برعهده داشت.
شیخ عبدالامیر قبلان در سال ۱۹۳۶ میلادی در منطقه ای در جنوب لبنان متولد شد. پدرش «محمد علی قبلان» و جدش «موسی قبلان» از علمای برجسته منطقه بودند.
قبلان در نجف تحصیلات حوزوی خود را كامل كرد و به درجه اجتهاد رسید. او شاگرد استادان و علمای بزرگی چون آیات عظام خویی، صدر و حكیم بود.
قبلان یكی از حامیان جدی جریان مقاومت در لبنان است.
خاورم**2054
انتشار دهنده: محمد خواجوئی