معاون آب منطقه اي: گلستان فرونشست زمين ندارد/ خشكسالي و برداشت 97درصدي آبخوان ها تهديد كننده است

گرگان – ايرنا - معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي با بيان اينكه در گلستان هنوز پديده فرونشست زمين وجود ندارد، گفت: ولي از 97 درصد آبخوان هاي استان استفاده مي شود كه اين مساله به همراه خشكسالي و كاهش سطح مخازن، امكان خطر در آينده را فراهم كرده است.

سيد محسن حسيني روز چهارشنبه در اين ارتباط به خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي اظهار داشت: با توجه به وضعيت بحراني افت سطح آب هاي زيرزميني و كاهش حجم مخزن آبخوان هاي كشور كه به زيرساخت هاي فني ، اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي خسارت هاي جبران ناپذيري را تحميل مي كند، بايد با ارائه راهكارهايي درصدي از كسري حجم مخازن برطرف شود.
وي تاكيد كرد: با توجه به اهميت موضوع دست اندركاران مديريت منابع آب كشور درجهت انجام وظايفي هماهنگ وبهم پيوسته در قالب طرح تحول در مديريت منابع آب زيرزميني با محوريت تعادل بخشي منابع و مصارف اقدام كرده اند.
حسيني؛ مطالعه تغذيه مصنوعي و پخش سيل، خريد چاه هاي كم بازده كشاورزي براي تعادل بخشي، ساماندهي شركت هاي حفاري و نصب دستگاه جي پي اس، جايگزيني پساب با چاه‌هاي كشاورزي در دشت‌هاي ممنوعه، تقويت و استقرارگروه هاي گشت و بازرسي ،تهيه و نصب كنتور حجمي هوشمند را از جمله راهكارهاي جلوگيري از كاهش سطح آب مخازن برشمرد.
وي افزود: اطلاع رساني و ايجاد سامانه پايش و كنترل برداشت ، كنترل،‌ نظارت ومسلوب‌المنفعه نمودن چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري، مطالعه و ايجاد تشكل هاي آب بران در حوزه آب هاي زيرزميني ، انجام مطالعات مديريت حفاظت كيفي منابع آب، پهنه بندي و بررسي مخاطرات ناشي از فرونشست زمين وانجام مطالعات و اجراي فعاليت هاي ايجاد و استقرار بازارهاي محلي آب از ديگر برنامه هاي اجرايي طرح احيا و تعادل بخشي براي جلوگيري از كاهش سطح مخازن است.
طبق گزارش اسفند ماه سال جاري علي نظري مديرعامل شركت سهامي آب منطقه اي گلستان متوسط بارندگي استان 450 ميليمتر است.
استان مرزي گلستان با يك ميليون و 900هزار نفر جمعيت در شمال كشور قرار دارد و در سال هاي اخير با توجه به كاهش بارش ها و كم توجهي به مصرف بهينه با بحران خشكسالي مواجه شده است كه ضرورت دارد به توصيه هاي در حوزه صرفه جويي منابعي آبي بيشتر توجه شود.
به گزارش ايرنا فرونشست زمين در اثر برداشت بي‌رويه آب هاي زيرزميني اتفاق مي‌افتد، در اين ارتباط بر اثر برداشت و خارج شدن آب از منافذ امكان متراكم شدن مواد تا عمق ۳۰۰ متر فراهم مي‌گردد و هرچه بيشتر برداشت شود، تراكم مواد بيشتر خواهد بود.
نشست زمين باعث ايجاد شكاف‌هاي عميق در سطح زمين، كج شدن لوله‌هاي چاه، خرابي ساختمان‌ها و لوله زائي چاه‌ها مي‌گردد، لوله زائي به پديده‌اي گفته مي‌شود كه در آن به دليل نشست زمين قسمتي از لوله چاه به خارج از سطح زمين رانده مي‌شود.
6204/1648
خبرنگار:علي اصغر تيموريان **انتشار: پري سالارنيا

سرخط اخبار استان‌ها