ساخت پرديس سينمايي بجنورد در نشست كميسيون تلفيقي شوراي شهر بررسي شد

بجنورد-ايرنا- ساخت پرديس سينمايي بجنورد در نشست تلفيقي كميسيون هاي فرهنگي، عمران و سرمايه گذاري شوراي اسلامي اين شهر 200 هزار نفري بررسي شد.

به گزارش ايرنا، رييس كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر بجنورد در اين نشست گفت: در سال هاي پيش و زماني كه جمعيت بجنورد، يك دهم جمعيت كنوني بود، 2 سينما در اين شهر داير بود اما اكنون حتي يك سينما در اين استان وجود ندارد.
سيداحمد وكيلي اظهار كرد: درست است كه با رشد فناوري و تكنولوژي خانواده ها برخي فيلم ها را در منازل تماشا مي كنند اما آنچه كه سينما، بر اساس رسالت خود به جامعه القا مي كند از توان ساير رسانه ها خارج است.
وي ايجاد سينما را امر ضروري دانست و عنوان كرد: استان و بويژه شهر بجنورد نياز به توجه اساسي در توسعه فضاهاي فرهنگي دارد.
وي تاكيد كرد: سرمايه گذاري براي ساخت سينما به هيچ عنوان توجيه اقتصادي ندارد و بر اين اساس بايد از ورود به سرمايه گذاري براي ساخت سينما حمايت كرد.
ابوالحسن حيدري، سرپرست معاونت امور هنري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان شمالي هم در اين نشست اظهار كرد: مالك سينما قدس و سينما سعدي نيز تمايل دارد تا براي احياي اين 2 سينما وارد عرصه شود البته داشتن چند سينما در شهر بجنورد نياز مردم اين شهر است.
رييس كميسيون سرمايه گذاري شوراي اسلامي بجنورد هم در اين نشست به اعلام آمادگي يك موسسه براي ساخت پرديس سينمايي در بجنورد اشاره كرد و افزود: اين موسسه كه زير مجموعه حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي است، از شهرداري بجنورد تقاضاي زمين كرده است تا با كسب اين توافق، كار ساخت پرديس سينمايي را در اين شهر عملياتي كند.
مهستي آدينه زاده اظهار كرد: شوراي اسلامي شهر با كليات طرح پرديس سينمايي موافقت كرده است و اكنون بايد توافق براي واگذاري زمين معرفي شده، نهايي شود.
رييس حوزه هنري خراسان شمالي هم در اين نشست از نبود سينما در استان انتقاد كرد و گفت: داشتن سينما كمترين حق مردم براي داشتن رفاه فرهنگي است و هر جا كه در اين باره كوتاهي شده، مسئولان بايد پاسخگو باشند.
وحيد نمازي اظهار كرد: پرديس سينما داراي ظرفيت هايي همچون چند سالن سينمايي، كافه هنر و نيز كاربري تجاري است البته واحدهاي تجاري در اين طرح با رويكرد فرهنگي ساخته مي شود.
وي افزود: سرمايه گذار براي اجراي سينما نياز اساسي به مشوق و حمايت دارد و خوشبختانه شوراي اسلامي شهر و شهرداري بجنورد با رويكرد تجاري-فرهنگي طرح پرديس سينمايي موافقت كرده اند.
رييس حوزه هنري خراسان شمالي اظهار كرد: اعطاي تسهيلات به سرمايه گذار پرديس سينمايي بجنورد از ديگر قول هايي است كه داده شده است و اميد مي رود با تعيين تكليف زمين، اعطاي اين اعتبار تسهيلاتي نيز انجام شود.
وي گفت: خراسان شمالي با حدود يك ميليون نفر جمعيت هنوز از داشتن سينما محروم است و اين به هيچ عنوان قابل هضم نيست كه در اين استان مردم از داشتن سينما محروم باشند.
نمازي با بيان اينكه مسئولان كه در اين باره كوتاهي كرده اند بايد پاسخگو باشند خاطرنشان كرد: خراسان شمالي داعيه تنوع فرهنگي و قوميتي دارد و سرزمين فرهنگ ها است و به لحاظ استقبال خوبي كه مردم اين استان از برنامه هاي فرهنگي دارند، ميزباني جشنواره تئاتر رضوي را بر عهده گرفته و بسياري از اقدامات فرهنگي مورد اقبال مردم بوده است اما هنوز يك سينما در اين استان فعال نيست.
رييس حوزه هنري خراسان شمالي گفت: سال ها پيش از اين چهار، پنج سينما در استان فعال بود و در بجنورد نيز سينما قدس و سينما سعدي عرصه حضور مردم بود كه به گرمي از آن مكان ها استقبال مي كردند اما اكنون سال ها است كه حتي يك سينما در استان فعال نيست.
7185 / 6042 خبرنگار: كبري علي آبادي** انتشاردهنده: سيدحسين قدسي