۲۴ اسفند ۱۳۹۵،‏ ۱۶:۱۱
کد خبر: 82464598
T T
۰ نفر
نتایج رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری اعلام شد

تهران-ایرنا- ارزیابی و رتبه بندی پایگاه های خبری، بر اساس فرم های خوداظهاری و نظر كارشناسی كمیته هفت نفره متشكل از اساتید ارتباطات و نمایندگان منتخب مدیران مسئول پایگاه های خبری اعلام شد.

به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگی ایرنا، فرم خوداظهاری رتبه بندی پایگاه های خبری، در نیمه اول سال ٩٤، پس از 6 جلسه بررسی به تصویب مدیران مسئول پایگاه های خبری رسید.
شاخص های خود اظهاری بر اساس عملكرد پایگاه های خبری در پائیز سال ٩5 مورد ارزیابی قرار گرفت.
روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام كرد: خوداظهاری حدود 200 پایگاه خبری كه فرم مستندات رتبه بندی را بر اساس شیوه نامه اعلامی ارسال كرده بودند، در مرحله اول بررسی و ارزیابی شد كه از این تعداد 27 پایگاه خبری به دلیل رعایت نكردن ماده 18 قانون مطبوعات از روند بررسی خارج شدند.
كمیته رتبه بندی پس از ارزیابی و راستی آزمایی خوداظهاری‌ها نتایج اولیه را در قالب جدول امتیازات برای مدیران مسئول پایگاههای خبری كه در طرح رتبه بندی شركت كرده بودند، ارسال كرد.
پس از ارسال نتایج اولیه رتبه بندی پایگاههای خبری برای مدیران مسول، ٤٨ پایگاه خبری به نتایج اولیه رتبه بندی اعتراض داشتند و مستندات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ١٨ اسفند به دبیرخانه ارسال كردند. از ٤٨ اعتراض ارسالی ٣٦ پرونده بر اساس مستندات ارسالی بازبینی و بررسی شد و مدیران مسول ١٢ پایگاه خبری نیز در زمان مقرر شده در جلسه بررسی اعتراض حضور یافتند و مستندات خود را به اطلاع اعضای كمیته رتبه بندی رساندند.
نتایج دومین دوره رتبه بندی پایگاه های خبری عمومی با جداول مربوطه اكنون در سایت معاونت مطبوعاتی قابل مشاهده است.
فراهنگ**1355**1027**دریافت: علی اكبر قزوینیان**انتشار: جواد دهقانی