جمعیت استان سمنان امسال 702 هزار و 360 نفر اعلام شد

سمنان- ایرنا- بر اساس اعلام نتایج آمار سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال 1395 از سوی مركز آمار كشور، جمعیت استان سمنان 702 هزار و 360 نفر است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، بنا به گزارش مركز آمار ایران از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال 1395 استان سمنان 702 هزار و 360 نفر جمعیت در 215 هزار و 571 خانوار شامل 356 هزار و 656 نفر مرد و 345 هزار و 704 نفر زن و 560 هزار و 502 نفر جمعیت شهری و 141 هزار و 858 نفر جمعیت روستایی است و از نظر شاخص جمعیت استان سی ام كشور است.
بر اساس نتیجه سرشماری سال 95 شهرستان سمنان دارای 196 هزار و 521 نفر در 52 هزار و 11 خانوار است كه 100 هزار و 943 نفر مرد و 95 هزار و 578 نفر زن و 185 هزار و 129 نفر جمعیت شهری و 11 هزار و 392 نفر جمعیت روستایی را شامل می‌شود.
در سرشماری سال 1395 نیز شهرستان شاهرود 218 هزار و 628 نفر و 69 هزار و 723 خانوار شامل 111 هزار و 191 نفر مرد و 107 هزار و 437 نفر زن و 176 هزار و 619 جمعیت شهری و 42 هزار و 9 نفر جمعیت روستایی دارد.
در سرشماری سال 95 مشخص شد شهرستان دامغان 94 هزار و 190 نفر در 30 هزار و 296 خانوار جمعیت دارد كه شامل 47 هزار و 122 نفر مرد و 47 هزار و 68 نفر زن و 72 هزار و 925 نفر جمعیت شهری و 21 هزار و 265 نفر جمعیت روستایی می‌شود.
بر اساس سرشماری سال 95 شهرستان گرمسار 77 هزار و 421 نفر در 25 هزار و 585 خانوار دارد كه شامل 39 هزار و 172 نفر مرد و 38 هزار و 249 نفر زن و 62 هزار و 190 جمعیت شهری و 15 هزار و 231 جمعیت روستایی است.
در سرشماری 95 مشخص شد شهرستان مهدیشهر 47 هزار و 475 نفر جمعیت در 15 هزار و 226 خانوار دارد كه شامل 23 هزار و 844 نفر مرد و 23 هزار و 631 نفر زن و 41 هزار و 673 نفر جمعیت شهری و پنج هزار و 802 جمعیت روستایی است.
بر اساس اعلام نتایج سرشماری سال 95 شهرستان سرخه 15 هزار و 523 نفر جمعیت در پنج هزار و 330 خانوار دارد كه شامل هفت هزار و 867 نفر مرد و هفت هزار و 656 نفر زن و 9 هزار و 951 جمعیت شهری و پنج هزار و 572 جمعیت روستایی است.
بر اساس نتیجه سرشماری سال 95 شهرستان آرادان با 13 هزار و 884 نفر در چهار هزار و 919 خانوار، شامل هفت هزار و 67 نفر مرد و 6 هزار و 817 نفر زن و هفت هزار و 449 نفر جمعیت شهری و 6 هزار و 435 جمعیت روستایی دارد.
در سرشماری سال 95 مشخص شد شهرستان میامی 38 هزار و 718 نفر جمعیت در 12 هزار و 481 خانوار دارد كه شامل 19 هزار و 450 نفر مرد و 19 هزار و 268 نفر زن و چهار هزار و 566 نفر جمعیت شهری و 34 هزار و 152 جمعیت روستایی است.
بر اساس داده های سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال 95 سهم استان سمنان از كل جمعیت كشور در سال 1390 به میزان 0.84 درصد و در سال 95 به میزان 0.88 درصد بوده است و سمنان در این شاخص سی امین استان كشور است و تراكم جمعیت استان با جمعیت 702 هزار و 360 نفری در مساحت 97 هزار و 490 هكتاری 7.2 نفر در هر كیلومتر مربع و در جایگاه آخرین استان كشور است.
بر اساس اعلام نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال 1395 میزان باسوادی استان سمنان در سال 1385 به میزان 88.6 درصد، در سال 1390 به میزان 88.4 درصد و در سال 1395 به میزان 91.5 درصد بوده است و سمنان پس از استان های تهران و البرز، رتبه سوم كشور را در این شاخص دارد.
بر اساس اعلام مركز آمار ایران از سرشماری 95 سهم استان سمنان از كل جمعیت مهاجر كشور در سال 1390 به میزان 1.3 درصد، با 0.3 درصد افزایش، در سال 1395 به 1.6 درصد رسید كه نشان می دهد سمنان بیست و سومین استان كشور در پذیرش جمعیت مهاجر كشور است.
سرشماری عومی نفوس و مسكن 1395 نشان داد واحدهای مسكونی خالی استان سمنان در سال 1395 به تعداد 26 هزار و 713 واحد است كه این استان را در جایگاه بیست و هفتمین استان قرار می دهد، در حالی كه این آمار در سال 1390 حدود 20 هزار و 447 واحد بود.
بر اساس اعلام سرشماری سال 95 متوسط نرخ رشد سالانه استان سمنان بین سال های 1390 تا 95 به میزان 2.16 درصد در جایگاه ششم كشور و متوسط نرخ رشد سالانه در همین مدت در كشور 1.24 بوده است و همچنین درصد متوسط رشد سالانه جمعیت بین سال های 1390- 95 استان سمنان 1.24 درصد اعلام شد.
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال 95 جمعیت كشور 79 میلیون و 926 هزار و 270 نفر در 24 میلیون و 196 هزار و 35 خانوار است كه 51 درصد مرد و 49 درصد زن هستند، استان تهران با 13 میلیون و 267 هزار و 637 نفر پرجمعیت ترین و ایلام با 580 هزار و 158 نفر كم جمعیت ترین استان های كشور هستند.
مرحله اول سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال 95 كشور از سوم تا 24 مهر به صورت اینترنتی برگزار شد كه مردم استان سمنان با 70 درصد مشاركت رتبه اول كشور را كسب كرد و مرحله دوم سرشماری نیز از 25 مهر تا یكم آذر 95 به صورت مراجعه حضوری آمارگیران به خانوارها اجرا شد.
6103/6026 خبرنگار: مصطفی دهقان ** انتشاردهنده: جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ كانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه كنید.

سرخط اخبار استان‌ها