سريلانكا خواستار مهلت دو ساله براي  اتمام تحقيقات جنايات جنگي شد

دهلي نو-ايرنا- سريلانكا از شوراي حقوق بشر سازمان ملل درخواست مهلت دو ساله براي اتمام تحقيقات جنايات جنگي در طول جنگ هاي داخلي اين كشور كرد.

به گزارش ايرنا، وزارت امور خارجه سريلانكا روز سه شنبه با صدور بيانيه اي اعلام كرد كلمبو براي عمل به تعهدات خود در شوراي حقوق بشر و تكميل تحقيقات مربوط به جنايات جنگي به دو سال ديگر مهلت نياز دارد.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل در سال 2015 به سريلانكا 18 ماه براي تحقيقات در خصوص جنايات جنگي در اين كشور مهلت داده بود.
'اس كاجندران' سخنگوي حزب ملي پيشرو تاميل گفت:دولت سريلانكا با گذشت يك سال و نيم از صدور قطعنامه سازمان ملل ،تاكنون هيچ اقدامي براي رسيدگي به اتهام هاي جنايات جنگي انجام نداده است.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل اوايل ماه جاري با انتقاد از كندي رسيدگي به اتهامات جنايات جنگي، خواستار تشكيل دادگاه بين المللي با حضور قضات خارجي براي رسيدگي به اتهام ارتكاب جنايات جنگي در طول جنگ داخلي اين كشور شد.
اين درخواست سازمان ملل با مخالفت 'رانيل ويكرام سينگ' نخست وزير سريلانكا مواجه شد.
گروه اقليت تاميل نيز خواستار تشكيل دادگاههاي مشترك با حضور قضات خارجي شده است.
اين گروه سيستم قضايي سريلانكا را براي برقراري عدالت قابل اعتماد ندانست .
در سال هاي اخير سريلانكا، شاهد افزايش فشار جامعه بين المللي براي بررسي اتهامات نقض حقوق بشر در طول جنگ هاي داخلي با شورشيان تاميل بوده است.
جنگ داخلي سريلانكا از سال 1983 ميلادي به دنبال درخواست اقليت تاميل براي ايجاد كشوري مستقل به نام 'تاميل ' در قسمت شمالي و شرقي جزيره سريلانكا آغاز شد.
ارتش سريلانكا با شكست شبه نظاميان ببرهاي تاميل پس از 26 سال ، به جنگ داخلي در اين كشور پايان داد.
براساس گزارش هاي منتشر شده، بين 80 تا 100 هزار نفر از شبه نظاميان ببرهاي تاميل و نيروهاي دولتي و افراد عادي در جنگ داخلي اين كشور كشته شدند.
آساق**267*انتشار دهنده:احمدعلي خليل نژاد