انتقاد فرماندار دزفول از بي توجهي به پل 1700 ساله ساساني

دزفول - ايرنا - فرماندار دزفول از بي توجهي سازمان ميراث فرهنگي نسبت به پل 1700ساله ساساني اين شهر انتقاد كرد و گفت:با وجود ضرورت مرمت پل باستاني دزفول اقدامي براي مرمت و حفاظت از اين ميراث گرانبها نمي شود.

به گزارش ايرنا حبيب الله آصفي روز دوشنبه در نشست ستاد نوروزي اين شهرستان ،پل ساساني را شناسنامه دزفول دانست و ضمن انتقاد از بي توجهي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري به اين پل تاريخي گفت: در صورتيكه اين پل در نقطه ديگري قرار داشت با مرمت و حفاظت از آن ميلياردها ريال درآمد زايي مي شد.
فرماندار دزفول با انتقاد از بي مهري نسبت به پل ساساني دزفول از سرپرست اداره ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري اين شهرستان خواست با پيگيري و برگزاري نشست هاي مستمر در خصوص ساماندهي وضعيت پل باستاني دزفول برنامه ريزي كند.
حجت الله آريايي سرپرست اداره ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري دزفول نيز در اين نشست گفت:شهرداري دزفول بدون استعلام اقدام به نصب جان پناه پل قديم كرده است كه عمليات اجراي اين طرح به دليل نداشتن استعلام متوقف شد.
وي افزود:پل ساساني دزفول يكهزار متر حريم دارد ولي شهرداري حريم يك متري آن را نيز رعايت نكرده و بدون استعلام اقدام به احداث جان پناه در حريم اين پل كرده است.
اداره ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري دزفول پيشتر از اختصاص پنج ميليارد ريال اعتبار براي مرمت پل باستاني طي امسال خبر داده بود.
پل تاريخي دزفول كهن ترين پل آجري جهان است كه در سال ۲۶۰ ميلادي به دستور شاپور اول ساساني توسط ۷۰ هزار اسير رومي دربند ايرانيان احداث شد.
اين پل داراي ۱۴ دهانه است.
پل مذكور از سنگ ساروج و آهك بنا شده و در دوران حكومت عضدالدوله ديلمي، صفويان و پهلوي چند بار بازسازي شده اما پايه هاي پل حكايت از دوران ساساني دارد.
پل قديم دزفول به شماره ۸۴ در فهرست آثار ملي ايران نيز به ثبت رسيده است.
7278/6068
خبرنگار:رقيه كردي-انتشار:محمدعلي فريدپناه

سرخط اخبار استان‌ها