سطح پوشش شبكه تلويزيوني درهرمزگان به 91/19درصد رسيد

بندرعباس - ايرنا- مديركل صدا وسيماي خليج فارس گفت: با اجراي طرحهاي نوين ديجيتال امسال سطح پوشش شبكه تلويزيوني در اين استان به 91/19درصد رسيد.

به گزارش دوشنبه ايرنا، مهران جلايي در گفت وگوبا خبرنگاران افزود: براساس خواست مخاطبان وپيگيري اين سازمان روند تكميل پوشش شبكه هاي تلويزيوني درسال 96 ادامه پيدا مي كند.
وي ادامه اد: اين اقدام با هدف معرفي هرچه بيشتر فرهنگ بومي وغني استان ، انعكاس پررنگ اخبار وپوشش برنامه ومناسبت ها به مردم وحضور حرفه اي در عرصه رسانه است.
وي ادامه داد: درسال 96 اولويت اول شبكه هاي استاني سيما وراديو توليد برنامه هاي جذاب ومفرح در زمينه موسيقي محلي ، جاذبه هاي گردشگري و تفريحي و قابليت هاي بومي ومنطقه اي است.
وي ياد آور شد: 50فرستنده تلويزيوني درنقاط مختلف ودور ازدسترس با هزينه 7 ميليارد تومان توسط اين مركز تا خرداد 96 در استان هرمزگان نصب مي شود.
6048
انتشتار دهنده : خليل تنيده

سرخط اخبار استان‌ها