۲۳ اسفند ۱۳۹۵،‏ ۸:۱۳
کد خبر: 82462304
۰ نفر
روايت آماري از گرايش سرمايه‌گذاران

تهران- ايرنا- روند سرمايه‌گذاري صنعتي در 10 ماه منتهي به دي سال‌جاري از گرايش سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در صنايع كوچك و متوسط حكايت دارد.

روزنامه دنياي اقتصاد در يادداشتي، آورده است: براساس داده‌هاي اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرمايه پيش‌بيني‌شده براي جوازهاي تاسيس صادر شده در مدت زمان مورد بررسي نشان از رشد 11.5 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. بررسي صورت‌گرفته بيانگر آن است كه بالاترين سهم سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده در اين دوره به گروه ساخت مواد و محصولات شيميايي اختصاص داشته است.

پيش‌بيني روش‌هاي سختگيرانه در راستاي ساماندهي جواز تاسيس صادره نيز نتوانست خللي در روند صدور جواز تاسيس ايجاد كند؛ ‌طوري كه آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در 10 ماه منتهي به دي سال‌جاري همچنان از روند صعودي صدور جواز تاسيس در كشور حكايت دارد.

صدور جواز تاسيس صنعتي بدون در نظر گرفتن توان واحدهاي توليدي در سال‌هاي اخير موجب شد بخش صنعت با انباشت جوازهايي مواجه شود كه بعضا بدون پيشرفت به حال خود رها شده‌اند و عنوان طرح‌هاي نيمه‌تمام را به خود اختصاص داده‌اند. در اين راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدا حذف طرح‌هايي كه پيشرفت فيزيكي نداشتند را در دستور كار قرار داد و در مرحله دوم صدور جواز را منوط به «داشتن توان رقابتي، توانايي برندسازي و توجيه اقتصادي» كرد. با توجه به آمار اعلام شده مي‌توان گفت در نظر گرفتن پيش‌شرط‌هاي سختگيرانه نيز نتوانست متقاضيان دريافت جواز تاسيس را دلسرد كند به‌طوري كه براساس آمار اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در 10 ماه منتهي به دي امسال در مجموع 13 هزار و 442 جواز تاسيس صنعتي براي متقاضيان صادر شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشد بيش از 4 درصدي داشته است. از اين ميزان بيشترين جواز تاسيس صادرات مربوط به گروه محصولات غذايي و آشاميدني‌ها با سهم 16.4 درصد از كل كشور است.

آمار اعلام شده همچنين حاكي از اين است كه سرمايه پيش‌بيني شده براي جوازهاي تاسيس صادره در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشدي بيش از 11.5 درصدي داشته است. بالاترين سهم پيش‌بيني سرمايه‌گذاري متعلق به گروه ساخت مواد و محصولات شيميايي به ميزان 25 درصد از كل كشور است. رشد سرمايه پيش‌بيني شده براي جوازهاي تاسيس صادره در 10 ماه منتهي به دي سال‌جاري در حالي است كه در دي ماه سال‌جاري نسبت به آذر ماه و با وجود رشد نزديك به 22 درصدي صدور جوازهاي تاسيس صادره، سرمايه پيش‌بيني شده براي اين بخش افتي بيش از 42 درصدي را تجربه كرده است.

گرايش سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در صنايع‌كوچك و متوسط از جمله دلايلي است كه كارشناسان اين وزارتخانه دليل افت سرمايه‌گذاري را به آن نسبت مي‌دهند.

از سوي ديگر، اشتغال پيش‌بيني شده براي جوازهاي صنعتي صادره نيز هر چند در 10 ماه منتهي به دي رشد نيم درصدي داشته است، اما در دي ماه نسبت به ماه ماقبل آن اشتغال پيش‌بيني شده نيز افتي نزديك به 8 درصدي را تجربه كرده است. اشتغال پيش‌بيني شده براي 13 هزار و 442 فقره جواز تاسيس صادره در 10 ماه منتهي به دي امسال برابر با 296 هزار و 475 نفر است.

اما داده‌هاي اعلام شده از وضعيت پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي صادره نيز بيانگر آن است كه در مدت زمان مورد بررسي در مجموع 4 هزار و 451 فقره پروانه بهره‌برداري صنعتي در كشور صادر شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشدي بيش از 9 درصدي داشته است. پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره در دي ماه نيز برابر با 516 فقره بوده كه در مقايسه با پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره در آذر ماه رشد 15 درصدي را تجربه كرده است.

سرمايه محقق شده براي پروانه بهره‌برداري صنعتي صادره نيز بيش از 196 هزار ميليارد ريال بوده كه رشدي نزديك به 39 درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل داشته است.

از سوي ديگر، براساس آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسي، ايجاد اشتغال براي پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي صادره برابر با 67 هزار و 157 نفر بوده كه در مقايسه با ايجاد اشتغال براي 60 هزار و 583 نفر در مدت مشابه سال قبل، در اين بخش شاهد رشد 11 درصدي بوده‌ايم. طي 10 ماه منتهي به دي امسال بيشترين تعداد جواز صادره به استان‌هاي يزد و خراسان رضوي به ترتيب با 1258 فقره و 1196 فقره تعلق دارد.

طي اين مدت متوسط پيش‌بيني سرمايه‌گذاري براي ايجاد يك واحد، به ميزان 78.8 ميليارد ريال است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 7 درصد افزايش داشته است. از علل افزايش سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده مندرج در جوازهاي تاسيس صادره نسبت به مدت مشابه سال قبل صدور جواز تاسيس واحدهاي آب نيروي مكران در منطقه آزادچابهار، سراج گستران رجال در استان بوشهر و ماهان‌شيمي‌زاگرس در استان كرمانشاه است.

بيشترين سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده در استان بوشهر است كه به دليل صدور جواز تاسيس واحد شركت سرمايه‌گذاري ساختمان سبحان است. اين استان سهم 11.3 درصدي سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده كل كشور را به خود اختصاص داده است. استان خراسان رضوي نيز بالاترين اشتغال پيش‌بيني شده را با سهم 9.5 درصد از كل كشور به خود اختصاص داده است.

**روند صدور مجوزهاي معدني
از سوي ديگر هرچند مجوزهاي معدني صادره در 10 ماه منتهي به دي به لحاظ تعداد براي «پروانه اكتشاف» و «پروانه بهره‌برداري معدن» رشد داشته است، اما برخلاف اين دو بخش «گواهي كشف» با افت در جوازهاي صادره مواجه بوده است.

براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسي در مجموع 612 فقره جواز براي پروانه اكتشاف صادر شده است كه در مقايسه با سال قبل اين بخش شاهد رشد 8.3 درصدي بوده است. پروانه‌هاي اكتشاف صادره در دي ماه نيز برابر با 64 فقره بوده كه در مقايسه با 52 فقره پروانه اكتشاف صادره در ماه آذر شاهد رشد 23 درصدي در صدور پروانه اكتشاف بوده‌ايم. از سوي ديگر، مجوزهاي صادره براي گواهي كشف نيز در 10 ماه منتهي به دي سال جاري با افت همراه بوده، به‌طوري كه در اين مدت در مجموع 459 فقره مجوز براي گواهي اكتشاف صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 10 درصدي را تجربه كرده است.

افت 10درصدي صدور گواهي اكتشاف در مدت زمان مورد بررسي در حالي است كه در دي ماه نيز صدور گواهي كشف از افت بي‌نصيب نبود؛ به‌طوري كه با صدور 43 فقره گواهي كشف در اين ماه نسبت به ماه ماقبل افت 26 درصدي را تجربه كرده است.

اين آمار همچنين حكايت از آن دارد كه در 10 ماه منتهي به دي سال‌جاري مجموع پروانه بهره‌برداري معدني صادره نيز برابر با 697 فقره بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل اين بخش نيز رشد بيش از 11 درصدي را تجربه كرده است. آمارهاي اعلام شده همچنين حكايت از آن دارد كه در دي ماه سال‌جاري صدور پروانه بهره‌برداري معدني برابر با 76 فقره بوده كه با وجود رشد در مجموع 10 ماه سال جاري در مقايسه با آذر ماه افت بيش از 17 درصدي را ثبت كرده است.

*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، 1395.12.23
**گروه اطلاع رساني**2059**9131**انتشار دهنده: شهربانو جمعه

سرخط اخبار پژوهش