قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي آماده ابلاغ شد

تهران- ايرنا- قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش در مورد احتساب سابقه خدمت ايام حق التدريس در سوابق خدمت و بازنشستگي، آماده ابلاغ شد.

به گزارش ايرنا از روابط عمومي معاونت امور مجلس رياست جمهوري، حسينعلي اميري معاون پارلماني رئيس جمهوري امروز- يكشنبه- اين قانون را براي ابلاغ توسط حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران، براي دفتر وي ارسال كرد.
اين قانون كه در قالب طرح به مجلس ارائه شده بود، روز 27 بهمن ماه 1395 در صحن علني تصويب شد و در تاريخ 11 اسفند 1395 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
متن ماده الحاقي به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 به شرح زير است:
معلمان حق التدريسي كه به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند و تا زمان لازم الاجرا شدن اين قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند مي توانند به منظور احتساب سابقه خدمت ايام حق التدريس كه به تاييد وزارت آموزش و پرورش مي رسد در سوابق خدمت و بازنشستگي، سهم خود و دولت را بصورت نقد (يكجا) يا اقساط بطور كامل پرداخت نمايند.
صندوق هاي بازنشستگي نيز پس از دريافت اقساط موظف به احتساب سوابق مذكور در بازنشستگي واجدان شرايط مي باشند.
تبصره 1- مدت پرداخت اقساط معادل سابقه خدمت قابل احتساب هريك از معلمان مي باشد.
تبصره 2- مبناي پرداخت حق بيمه يا بازنشستگي حداقل حقوق يا دستمزد سال لازم الاجرا شدن اين قانون است.
تبصره 3- مدت سابقه خدمت دوره حق التدريس به تناسب خدمت تمام وقت با توجه به طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور و دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و همچنين پرداخت كسورات مربوطه، در سوابق خدمت دولتي و بازنشستگي افراد قابل احتساب مي باشد.
تبصره 4- حداكثر مهلت قانوني درخواست بهره مندي از اين قانون از تاريخ لازم الاجرا شدن به مدت يك سال مي باشد.
همچنين سه مصوبه ديگر مجلس شوراي اسلامي شامل قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه درخصوص تامين اجتماعي و قانون تفسير قانون اصلاح بند 'ي' تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند 'ه' تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور از سوي معاون پارلماني رئيس جمهوري براي ابلاغ به دفتر آقاي روحاني رئيس جمهوري ارسال شد.
سيام**3061**1449*تنظيم كننده: ميترا بلندقامتي*انتشاردهنده: امير كاردان راد