توصيه يك مدرس شنا براي پرورش استعدادهاي نوجوان كشور

تهران - ايرنا - يك مدرس شنا در استان خراسان رضوي روز يكشنبه خواستار همكاري بيش از پيش وزارت آموزش و پرورش براي پرورش استعدادهاي نوجوان در اين رشته ورزشي شد.

«ميثم سعادتي» در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: در نقاط مختلف كشور نوجوانان مستعدي در رشته شنا وجود دارد كه ضرورت دارد با شناسايي آنها مورد حمايت قرار گيرند تا آينده اين رشته ورزشي پايه در كشور تضمين شود. وي گفت: مديران آموزش و پرورش در خراسان رضوي به رشته شنا علاقه نشان مي دهند و از چندين شناگر مطرح استان حمايت مي كنند. اين مدرس شنا در استان خراسان رضوي ابراز اميدواري كرد تا همه مديران آموزش و پرورش در همه استان هاي كشور به ورزش شنا توجه بيش از پيش داشته باشند تا با شناسايي استعدادهاي برتر اين رشته ورزشي، شناگران مستعد مورد حمايت قرار گيرند. وي به حمايت ها از يكي از شناگران مستعد استان اشاره كرد و گفت: «سينا غلامپور» يكي از شناگران نوجوان و مستعد استان خراسان رضوي است كه مورد حمايت قرار دارد و توانسته اي ركوردهاي خوبي را در مسابقات ملي جابجا كند. اين شناگر 17 ساله نبشابوري ركور شناي 50 متر كرال پشت و 50 متر پروانه و 100 متر آزاد ايران را در اختيار دارد. سعادتي افزود: شنا از جمله ورزش هايي كه نياز به تمرين هاي مستمر و سخت و امكانات لازم دارد و بايد اين امكانات براي شناگران فراهم باشد تا بتوانند با تمرين هاي زياد ركوردهاي خود را ارتقا بخشند. وي به ركورد غلامپور شناگر نيشابوري اشاره كرد و گفت: ركورد او در ماده 100 متر كرال سينه 51 ثانيه و 63 صدم ثانيه است و قهرمان دنيا در اين ماده ركورد 48 ثانيه را در اختيار دارد، در صورت توجه و سرمايه گذاري مناسب مي توان اميد داشت در آينده نزديكي يكي از برترين هاي شناي كرال سينه جهان از ايران باشد. ورزشي.**9144 خبرنگار:سعيد قهرماني انتشاردهنده:علي خورسندي