دانشگاه هاي سن پطرزبورگ و شهيد بهشتي همكاري مي كنند

تهران-ايرنا- هياتي از دانشگاه سن پطرزبورگ روسيه با هدف توسعه فعاليت هاي علمي و آموزشي از دانشگاه شهيدبهشتي بازديد كرد.

به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از دانشگاه شهيد بهشتي، هيات دانشگاهي سن پطرزبورگ روسيه با هدف بررسي و تبادل نظر در زمينه همكاري مشترك از دانشگاه شهيد بهشتي بازديد كرد.
در حاشيه بازديد هيات دانشگاهي سن پطرزبورگ از دانشگاه شهيد بهشتي تفاهم نامه همكاري هاي علمي نيز منعقد شد.

** دانشگاه شريف امريه سربازي پذيرش مي كند
دانشگاه شريف براي سال 96 تعداد 20 امريه سربازي از ميان فارغ التحصيلان نخبه پذيرش مي كند.
دانشگاه صنعتي شريف با مساعدت ستاد فرماندهي كل قوا براي رفع نيازهاي تخصصي خود در آزمايشگاه ها، كارگاه ها، سايت هاي كامپيوتري و همچنين پروژه هاي پژوهشي از ميان فارغ التحصيلان نخبه امريه سربازي جذب مي كند.
فارغ التحصيلان نخبه اي كه تاريخ اعزام آنها طي روزهاي يكم ارديبهشت، يكم تير و يكم شهريور است مي توانند در اين فراخوان شركت كنند.
متقاضيان بايد داراي برگ اعزام بدون مهر غيبت بوده و حداقل در يك مقطع تحصيلي دانش آموخته اين دانشگاه باشند.
گزينش نهايي براساس مصاحبه و بررسي سوابق تحصيلي و وضعيت تاهل و پس از احراز صلاحيت عمومي داوطلبان صورت مي گيرد و امريه افراد پذيرفته شده پس از تصويب ستاد فرماندهي كل قوا صادر مي شود.

** مجله «مطالعات ميان رشته‌ اي در علوم انساني» نمايه بين المللي شد
فصلنامه علمي – پژوهشي «مطالعات ميان رشته‌ اي در علوم انساني» بار ديگر در پايگاه بين المللي research gate نمايه شد.
به گزارش ايرنا به نقل از پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، اين فصلنامه تاكنون در پايگاه هاي مختلفي مانند DOAJ، Research Bib و Googlescholar نمايه شده است و اين بار نيز در اين پايگاه بين المللي نمايه شد.
فصلنامه «مطالعات ميان رشته‌ اي در علوم انساني» درصدد است تا در بين پژوهش هاي تجربي و نظري رشته هاي مختلف در حوزه علوم انساني فضايي گفتماني ايجاد كند و بتواند در ترويج و غناي علمي دانش ميان رشته اي و همچنين تفسير و رفع مسائل پيچيده جامعه معاصر گام موثري بردارد.
فصلنامه مطالعات ميان‌رشته‌اي در علوم انساني توسط پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و در راستاي اجراي طرح تدوين رشته‌هاي ميان‌رشته‌اي در اين پژوهشكده و تصويب نهايي آنها توسط شوراي گسترش آموزش عالي كشور منتشر مي‌شود.
فراهنگ**9187**1823* 1823 خبرنگار: حميدرضا بازگشا* انتشار: طاهره نبي اللهي