جلوگيري از تغيير كاربري غيرمجاز/تخريب 71مورد فنس كشي در توشن گرگان

گرگان - ايرنا- رئيس دادگستري كل گلستان گفت كه در ادامه روند جلوگيري از تغيير كاربري غيرمجاز زمين هاي كشاورزي و باغي 71 مورد فنس و ديوار در روستاي توشن از توابع شهرستان گرگان تخريب شد.

به گزارش دريافتي ايرنا، هادي هاشميان روز شنبه اظهارداشت: هفته قبل نيز 16 مورد از اين ديواركشي ها در شصت كلاته گرگان تخريب شده بود.
وي با بيان اينكه تمركز ما بر پيشگيري از تغيير كاربري ها در مراحل اوليه است، گفت: ديوارها و فنس ها مقدمه تفكيك زمين، ساخت و ساز و تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي است.
به گفته وي؛ تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري زمين هاي كشاورزي و باغي، به جهاد كشاورزي و امور اراضي اين اختيار را داده است تا بدون حكم قضايي و تنها با حضور نماينده دادستان فنس كشي ها و ديواركشي هاي غيرمجاز زمين هاي كشاورزي را بردارند.
به گزارش ايرنا ساخت و سازهاي غيرمجاز و بحث زمين خواري و تصرف سواحل يكي از مشكلات استان سرسبز، گردشگري و كشاورزي گلستان است.
ش/1648
** انتشار : پري سالارنيا