دولت حقوق اسفند ماه فرهنگیان را زودتر از موعد پرداخت كرد

تهران - ایرنا - وزیر آموزش و پرورش گفت: این وزارتخانه با همراهی دولت توانست حقوق اسفند ماه معلمان را زودتر از موعد پرداخت كند.

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش ایرنا، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی روز شنبه در حاشیه هشتمین دوره مجلس دانش آموزی در جمع خبرنگاران درباره پرداخت مطالبات معلمان نیز اظهار داشت: پاداش بازنشستگی فرهنگیان تا سال 94 پرداخت شده است، اما بخشی دیگر از مطالبات از جمله پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 95 و حق التدریس ها از ابتدای مهر تا پایان امسال باقی مانده است.
وی تاكید كرد: تا پایان امسال تلاش می كنیم بخشی از مطالبات معلمان را پرداخت كنیم و با سازمان مدیریت در حال رایزنی هستیم تا بخشی از مطالبات را تا پایان سال بپردازیم و بخش دیگر برای سال آینده باقی می ماند.

* مجلس دانش آموزی تمرین فعالیت اجتماعی و سیاسی برای دانش آموزان است
وزیر آموزش و پرورش تصریح كرد: مجلس دانش آموزی تمرین فعالیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای حضور دانش آموزان در جامعه است.
دانش آشتیانی اظهار داشت: این مجلس بازوی مشورتی قوی برای مدیران آموزش و پرورش است زیرا مخاطبان تصمیم گیری ما دانش آموزان هستند و نمایندگان آنها به عنوان بازوی مشورتی مدیران در مجلس دانش آموزی حضور دارند.
وزیر آموزش و پرورش درباره رتبه بندی معلمان در سال آینده گفت: كارگروهی را برای تدوین نظام جدید حقوق معلمان تعیین كرده ایم كه در آن بحث رتبه بندی را هم خواهیم داشت.

** گزارش بازگشت سه هزار میلیارد تومان به صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت نكردیم
وزیر آموزش و پرورش درباره بازگشت مبلغ سه هزار میلیارد تومان به صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: بنده نیز این مبلغ را شنیده ام اما هنوز گزارش آن به ما نرسیده و تا جایی كه اطلاع دارم 800 میلیارد تومان به صندوق برگشته است.
دانش آشتیانی افزود: كمیته ای كه در این باره تعیین كرده ایم در حال بررسی وضعیت صندوق است و شركت ها و هیات مدیره هایی كه فعال نبودند را تغییر داده و افراد متخصص بكار گرفته ایم، به عنوان مثال هیات مدیره جدید بانك سرمایه از سوی بانك مركزی تایید شده اند و بزودی بكار گرفته می شوند.
فراهنگ ** 1883 ** خبرنگار: مریم جلوداران * انتشار: امید غیاثوند