تصفيه خانه كرمانشاه، چشم به ‌راه سرمايه خارجي

كرمانشاه- ايرنا- آنچنان كه رييس سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه گفته است، طرح تصفيه خانه مركز استان بر مبناي جمعيت فعلي تغيير كرده است.

طهمورث الياسي بختياري روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: طرح پيشين بر مبناي جمعيت 700 هزار نفري بود كه اكنون اين طرح در حال طي فرآيندهاي اداري براي پاسخگويي به نياز جمعيت يك ميليوني شهر كرمانشاه است.
نيمي از جمعيت 2 ميليون نفر جمعيت استان كرمانشاه در شهر كرمانشاه زندگي مي كنند.
به گفته الياسي، با توجه به اين تغيير، اعتبار مورد نياز تصفيه خانه شهر كرمانشاه افزايش يافته و تكميل آن نيازمند هفت هزار ميليارد ريال اعتبار است.
در هر شبانه‌روز حدود 145 هزار متر مكعب فاضلاب در شهر كرمانشاه توليد مي‌شود كه كمتر از نصف آن تصفيه مي شود و بقيه بدون طي مراحل كامل تصفيه در رودخانه‌هاي شهر تخليه مي‌شود.
آب اين رودخانه ها هم در فضاي شهر جاري است و در زمين هاي كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد.

** بودجه نيست مگر سرمايه خارجي
محمدباقر نوبخت، ‌رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در سفر آذر امسال خود به كرمانشاه وعده داد كه مبلغ 750 ميليارد ريال را به جداسازي فاضلاب شهري از رودخانه هاي قره سو و آبشوران و هدايت فاضلاب به تصفيه خانه شهر اختصاص دهد.
اما با توجه به هزينه بالاي تكميل تصفيه خانه شهر كرمانشاه، مديران استان معتقدند كه بودجه كافي براي تكميل اين طرح دست كم در كوتاه مدت وجود ندارد به همين دليل به فكر جذب سرمايه گذار خارجي براي احداث آن افتاده اند.
اسدالله رازاني، استاندار كرمانشاه اواخر بهمن ماه خبر داد كه قرار است 'بانك سرمايه گذاري زيربنايي آسيا' در تكميل طرح تصفيه خانه فاضلاب كرمانشاه مشاركت داشته باشد.
بانك سرمايه‌گذاري زيربنايي آسيا يك مؤسسه مالي بين‌المللي است كه به پيشنهاد دولت جمهوري خلق چين با هدف توسعه چند جانبه و تأمين مالي طرح‌هاي زيربنايي در منطقه آسيا تأسيس شده و ايران يكي از سهامداران و اعضاي هيات مؤسس آن است.
عليرضا تخت‌شاهي، مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري استان كرمانشاه هم در اين باره گفت كه طي رايزني با بانك آسيا براي تامين اعتبار ساماندهي فاضلاب كرمانشاه پيشنهاد 200 ميليون دلار را ارائه كرديم كه اگر تامين شود، يك انقلاب در زمينه فاضلاب كرمانشاه رخ مي دهد.
او گفت كه اميدواريم طي چند ماه آينده پيگيري‌ها به نتيجه برسد و بانك سرمايه گذاري زيربنايي آسيا با پرداخت وام موافقت كند تا ساخت تصفيه‌خانه شهر، سه تا پنج ساله به نتيجه برسد.
به گفته او البته اين بانك براي مشاركت شروطي در زمينه محيط زيست و شيوه و كيفيت اجراي طرح دارد كه بايد رعايت شود.
هم اكنون رودخانه هاي آبشوران و قره سو در شهر كرمانشاه به كانال هاي روباز فاضلاب تبديل شده اند و فاضلاب 500 تا 600 هزار نفر از مردم شهر در آن ها تخليه مي شود.
رودخانه آبشوران از سراب قنبر در جنوب شهر سرچشمه مي گيرد بعد از گذر از محله هاي مختلف كرمانشاه به رودخانه قره سو مي ريزد.
3033/7444 خبرنگار: عبدالله الماسي **ارسال كننده:فرزاد نويدي