تجهيزات پزشكي توليد داخل علاوه بر قيمت مناسب از نظر كيفيت برتر از نوع  مشابه خارجي مي باشند

دزفول - ايرنا - رئيس دانشگاه علوم پزشكي دزفول گفت:تجهيزات پزشكي بسياري در داخل كشور توليد مي شود كه علاوه بر قيمت مناسب ، از نظر كيفيت نيز از نوع مشابه خارجي برتر مي باشند.

يوسف پريدار روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اولويت خريد تجهيزات پزشكي مورد نياز اين دانشگاه را تجهيزات توليد داخل عنوان كرد و افزود:تجهيزات پزشكي فراواني در داخل كشور توليد مي شود كه در مقايسه با مشابه خارجي آن از كيفيت و قيمت مناسب تري برخوردار مي باشند لذا اولويت خريد تجهيزات پزشكي مورد نياز بيمارستان ها و مراكز درماني شمال خوزستان با تجهيزات توليد داخل است.
وي افزود:براي نمونه دستگاه كنترل خونريزي دستگاه گوارش در آلمان با قيمت 1،8 ميليارد ريال فروخته مي شود در حالي كه دستگاه توليد داخلي اين محصول با كارآيي و كيفيت بالاتر با قيمت 390 ميليون ريال به فروش مي رسد كه دانشگاه علوم پزشكي دزفول براي تهيه اين دستگاه قطعا از توليد داخلي كه كيفيت بالاتر و قيمت پائين تري دارد استفاده مي كند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي دزفول گفت:علاوه بر اين دستگاه كوتر از ديگر تجهيزات پزشكي در دزفول توليد مي شود كه از كارآيي خوبي نيز برخوردار است در حالي كه مشابه خارجي نيز دارد ولي براي حمايت از توليد داخلي اين دستگاه از توليد كننده بومي در شهر دزفول خريداري مي شود .
پريدار افزود:تخت هاي اتاق عمل،كنسول هاي اكسيژن و ساكشن كه در بيمارستان ها و مراكز درماني كاربرد درماني زيادي دارند و نيز تجهيزات اتاق عمل بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي دزفول همه توليد داخل مي باشند.
وي اضافه كرد:برخي تجهيزات پزشكي سرمايه اي مانند دستگاه MRI با قيمت 40 ميليارد ريال، دستگاه سي تي اسكن به ارزش 20 ميليارد ريال و ديگر دستگاه هاي جراحي كه توليد داخلي ندارند به ناچار از خارج خريداري مي شوند در حاليكه شركت هاي توليد كننده تجهيزات پزشكي داخل كشور دانش علمي و توان توليد اين تجهيزات پزشكي را دارند.
بيمارستانها و مراكز درماني زير پوشش دانشگاه علوم پزشكي دزفول به بيش از 2.5 ميليون بيمار شهرهاي شمالي خوزستان و برخي مناطق استان هاي ايلام و لرستان خدمات درماني ارائه مي كند.
دانشگاه علوم پزشكي دزفول علاوه بر مراكز درماني اين شهرستان ، شهرهاي شوش و گتوند را نيز زير پوشش دارد.
7278/6068
خبرنگار:رقيه كردي-انتشار:محمدعلي فريدپناه

سرخط اخبار استان‌ها