خير را به بيگانه ندهيم - عيسي پاشاپور**

ما ايرانيان به طور معمول از فروشگاه ها و مغازه هايي كه آشنا هستند خريد مي كنيم و اعتقاد داريم كه خير را نبايد به بيگانه داد؛ اكنون در بازار شب عيد بايد با خريد توليدات داخلي، وجوه نقد و گردش مالي بازار را به جيب هموطن توليد كننده و كارآفرين هدايت كنيم و خوشنودي خود را در خوشحالي هموطنان ببينيم.

بسياري از كالاهاي معروف و مشتري پسند بازار، توليد داخلي است و بنا بر عرف نادرست و به منظور تسريع در فروش با نام و عنوان خارجي عرضه مي شود، اما همگرايي ايرانيان با خريد كالاي ايراني در آستانه نوروز، از اصالت توليدات داخلي رونمايي خواهد كرد.
پشت هر جنس داخلي، چشم كارگر و كارآفريني به انتظار نشسته است تا دست هاي گرم هموطنان با انتخاب آن از توليدكننده بومي حمايت كند و گردش سرمايه ها چرخ هاي توليد را به حركت درآورد و در آستانه نوروز، چراغ شوق و اميد در همه خانه هاي ايرانيان فروزان باشد.
انتخاب و خريد كالاي ايراني از منظر اقتصاد مقاومتي نيز مهم است و در تحقق آن نقش آفرين خواهد بود و حجم بالاي توليدات با كيفيت داخلي كه با مارك و برند خارجي عرضه مي شود، نشانگر ارجحيت نابجاي جنس خارجي بر محصول ايراني است و هرچند اين فرهنگ غلط به تدريج در جامعه رسوخ پيدا كرده است، اما عزم ملي ايرانيان مي تواند برند خارجي را از پيشاني محصول داخلي بزدايد و هويت ايراني آن را با افتخار احيا كند.
همت و غرور ايرانيان به سرزمين هميشه جاويد ايران امري مشهود و غيرقابل انكار است و همواره در صحنه هايي همچون انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و همدردي با آسيب ديدگان حوادث طبيعي تجلي يافته است و اگر تعصب ايراني بودن و ايراني ماندن در حوزه بازار و كسب و كار نيز برانگيخته شود، در عرصه اقتصاد حماسه اي شكل خواهد گرفت و هر ايراني با خريد كالاي داخلي، دست هموطن زحمتكش خويش را در روزهايي كه به دستگيري نياز دارد، به گرمي خواهد فشرد.
حمايت از توليد داخلي، رونق قاچاق كالاي خارجي را نيز سلب خواهد كرد و با تداوم توجه به محصولات درون كشور، زمينه اي براي خودنمايي و فخر فروشي اجناس خارجي در بازار داخلي نخواهد ماند و به تدريج با كاهش قابل توجه حجم واردات كالا، بستر صادرات توليدات داخلي و احياي رونق اقتصادي كشور فراهم تر خواهد شد و واحدهاي توليدي از سايه ركود خارج خواهند شد.
بي اعتنايي به جنس خارجي در فروشگاه ها و باور به مرغوبيت توليد داخلي، محصولات وارداتي را از بازار حذف خواهد كرد و هرچند انگيزه اين كار بزرگ از ناحيه دولت و خبرگزاري جمهوري اسلامي ( ايرنا )ساماندهي مي شود، اما آشتي با كالاي داخلي و احياي هويت آن در گرو عزم ملي و ميدان داري مردم است و در اين خصوص بايد از ظرفيت انديشه و قلم، منابر و تشكل هاي مردمي استفاده شود و به يقين با توجه ملي به توليد داخلي، رقابت در كيفيت اجناس داخلي فشرده تر و سخت تر خواهد شد و كالاي ايراني از نظر كيفيت از رقيب خارجي سبقت خواهد گرفت.
مسئول دفتر ايرنا در آستارا
7124/1042
**انتشار دهنده: فاطمه نوري جهانگرد