آغاز دور برگشت ليگ برتر بسكتبال بانوان استان در اهواز

اهواز _ ايرنا _ دور برگشت ليگ برتر بسكتبال بانوان خوزستان به ميزباني اهواز برگزار مي شود.

به گزارش ايرنا، دور برگشت و پاياني مسابقات ليگ برتر بسكتبال بانوان استان در روزهاي 17 تا 19 اسفندماه به ميزباني تيم نفت اهواز برگزار مي شود.
مرحله رفت اين رقابت ها با حضور پنج تيم ملي حفاري، نفت الف اهواز، نفت ب اهواز، نفت مسجدسليمان و هيات بسكتبال ايذه به ميزباني مسجدسليمان برگزار شد.
برنامه دور برگشت مسابقات به شرح زير است:
سه شنبه 17 اسفندماه :
1. ملي حفاري _ نفت اهواز ب
2. نفت مسجدسليمان _ نفت اهواز الف

روز چهارشنبه 18 اسفندماه :
1. ملي حفاري _ نفت مسجدسليمان
2. هيات بسكتبال ايذه _ نفت اهواز الف
3. نفت اهواز ب_ نفت مسجدسليمان
4. هيات بسكتبال ايذه _ ملي حفاري

روز 19 اسفندماه :
1. نفت اهواز ب _ هيات بسكتبال ايذه
2. نفت اهواز الف _ ملي حفاري
3. نفت مسجدسليمان _ هيات بسكتبال ايذه
4. نفت اهواز الف _ نفت اهواز ب

مسابقات دور برگشت ليگ برتر بسكتبال بانوان خوزستان در سالن چندمنظوره شهرك نفت اهواز برگزار مي شود.
6002خبرنگار : پارسا شاكري **انتشار دهنده : كبري آقازري