شبی صد نمایش درتهران به روی صحنه می رود

تهران- ایرنا- معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به حمایت های دولت از تئاتر گفت: هر شب در پایتخت 90 تا 110 نمایش به روی صحنه می رود كه بسیاری از آن ها در سالن های خصوصی اجرا می شود.

به گزارش ایرنا، علی مرادخانی روز یكشنبه در مراسم افتتاحیه سمینار تئاتر و ظرفیت های بخش غیردولتی با اشاره به سیاست دولت درسه سال گذشته برای اهمیت حضور و فعالیت بخش خصوصی درتئاتر اظهاركرد: دولت خود را حامی فعالیت های این بخش می داند.
وی با بیان اینكه افزایش امكانات و تعداد سالن های خصوصی نشان دهنده اعتماد بین دولت و بخش خصوصی است، افزود: با فعالیت بخش خصوصی، نگاه حمایتی دولت بیشتر و نظارت ها كمتر می شود كه منجر به اتفاقات بهتر در آینده خواهد شد.
مرادخانی همچنین با بیان اینكه درایران تئاترخصوصی راه اندازی هر روز فعال تر و امكاناتش بیشترمی شود گفت: در آینده ای نزدیك شاهد سالن های تئاتری برای خود هنرمندان باشیم زیرا از مرحله تاسیس گذشته و به ارتقاء و رشد آن توجه نشان می دهیم.
مرادخانی نگاه سمینار تئاتر و ظرفیت های بخش غیردولتی را معطوف به آینده دانست و افزود: تئاتر نباید تبدیل به یارانه بگیر دولت شود و با سازماندهی مناسب بتوانند با امكانات اندك كارهای خوبی ارایه دهد.
به گفته وی باید درمسیری حركت كنیم كه تئاتر دولتی تنها یك نمونه باشد و تنها در جایی بروز كند كه بخش خصوصی امكان ریسك كردن نداشته باشد.
وی همچنین با بیان اینكه برای پیگیری منافع هنر تئاترنیازمند نهادی هستیم، گفت: باید صنوف تئاتری برای پیگیری مطالبات از دولت تشكیل شود.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به انتقادات مربوط به خانه تئاتر و صنوفی كه امروز وجود دارند، تصریح كرد: بخش خصوصی در كنار بخش دولتی باید تعاملی را بین دو جانبه ایجاد كند.
وی تئاتر را دارای ذات انتقادی دانست كه با نگاه متفاوت خود در جوامعی شكل می گیرد كه از مراحل اجتماعی عبور كرده و به نیازهای متعالی تری فكر كند.
سمینار تئاتر و ظرفیت های بخش غیردولتی با حضور پژوهشگران از 14 كشور از 15 تا 17 اسفندماه در تئاترشهر برگزار می شود.
فراهنگ/1724/7561
خبرنگار: سارا كریمیان * انتشار: حسین فتح الهی