طول آزادراه ها در پایان برنامه ششم به 7500 كیلومتر افزایش می یابد

تهران - ایرنا - معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی می گوید، اكنون طول آزادراه های كشور 2 هزار و 500 كیلومتر است و در پایان برنامه پنجساله ششم توسعه كشور(سال 1400) باید به 7 هزار و 500 كیلومتر افزایش یابد.

«امیر امینی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: در برنامه ششم توسعه قرار است 25 درصد احداث شبكه حمل و نقل جاده ای كشور از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شود.
وی با بیان اینكه دولت باید با مشوق های مالیاتی و تضمین های مناسب زمینه حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی را در بخش توسعه شبكه ریلی و جاده ای فراهم كند، گفت: در صورتی كه برای توسعه زیر بناهای حمل و نقل به منابع عمومی دولت وابسته باشیم اهداف ما در این بخش محقق نخواهد شد، مگر اینكه با حمایت دولت سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش یابد.
معاون وزیر راه وشهرسازی تاكید كرد، از طرفی نگهداری راه ها به خصوص راه های شریانی برای وزارت راه و شهرسازی اهمیت زیادی دارد و حضور بخش خصوصی در حوزه نگهداری راه ها می تواند بسیاری از مشكلات كمبود منابع مالی نگهداری راه ها را برطرف كند.
به گفته امینی، با توجه به تردد وسایل نقلیه در شبكه راه های كشور، حدود 27 هزار كیلومتر از شبكه راه های شریانی كشور دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی است و با واگذاری نگهداری این راه ها به بخش خصوصی، این بخش می تواند از محل عوارض عبوری، نگهداری آن را نیز بر عهده گیرد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، ما چاره ای جز این نداریم كه از بخش خصوصی برای نگهداری راه های شریانی كشورحمایت كنیم، زیرا بخشی از این شبكه برای نگهداری بدون توجیه اقتصادی است و دولت باید از آن نگهداری كند، اما نگهداری بخشی از شبكه شریانی كشور با واگذاری آن به بخش خصوصی، توجیه اقتصادی دارد.
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی می گوید، نگهداری آزادراه تهران - قم سالیانه 200 میلیارد ریال(20 میلیارد تومان) برای دولت هزینه دارد در حالی كه در آمد این آزادراه از محل عوارض عبوری سالیانه حدود 80 میلیارد ریال(8 میلیارد تومان) است.
امینی با بیان این كه در سال 1392 نگهداری غالب آزادراه ها برای ما زیانده بودند، یادآورشد: اما هم اكنون با برقراری عوارض منطقی در بیشتر آزادراه های كشور تقریبا در تامین هزینه نگهداری آنها به نقطه سربه سر رسیدیم، هرچند كه در پرداخت عوارض عبوری مقاومت زیادی انجام می شود و بیشتر به دنبال استفاده از خدمات بدون پرداخت هزینه های آن هستند.
وی با اشاره به ضرورت كاهش ایستایی خودروها در محل عوارضی آزادراه ها تصریح كرد: هوشمندسازی تردد در عوارضی آزادراه ها بدون ایستایی و توقف طولانی به صورت الكترونیكی در دست اقدام قرار گرفته و امیدواریم تا پایان امسال با فراخوان عمومی سرمایه گذار آن انتخاب شود.
به گزارش ایرنا، از 210 هزار كیلومتر راه های كشور 34 هزار كیلومتر آن به محورهای شریانی اختصاص دارد كه بیش از 70 درصد ترافیك حمل و نقل جاده های كشور بر روی آن انجام می شود و از این مقدار 2500 كیلومتر آزاد راه و بیش از 15 هزار كیلومتر آن بزرگراه هستند و هم اكنون ساخت بیش از 7 هزار كیلومتر بزرگراه در دست ساخت است.
آگاهی ازآخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**1108**1561**خبرنگار: ایرج منصوری**انتشار:مژگان توانا