برق شهرستان مسجدسليمان روز جمعه  در 6 مرحله قطع خواهد داشت

اهواز - ايرنا - روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان خوزستان طي اطلاعيه اي اعلام كرد در روز جمعه 13اسفند ماه به منظور اجراي طرح ضربتي پاكسازي تجهيزات برق از ريزگردها در مسجد سليمان در 6 مرحله برق اين شهرستان قطع مي شود.

به گزارش ايرنا در اين اطلاعيه آمده است برق بخش هايي از اين شهر در سه نوبت قطع خواهد شد.
بر پايه اين اطلاعيه برق كل شهرستان مسجد سليمان بجز روستا هاي مسير گلگير، انتهاي بازار تمبي، روستا هاي مسير چم آسياب ، تنگه مو از ساعت هفت تا تا 9 صبح خاموش خواهد شد.
همچنين برق مناطق باغ ملي نفتون،نفتك،ريل وي، كمك كريسنت،فلكه نفتون، باشگاه فرهنگيان،باغ ملي بعد از بنياد شهيد، هوا نيروز شهيد داوطلبي،تلخاب از ساعت 9 تا 10:30 صبح جمعه قطع مي شود.
بر پايه اين اطلاعيه برق مناطق دره اشكف،60دستگاه ،نمره2، باشگاه مركزي، مال شنبه، سركوره ها،دره اشكفت،چهار بيشه،جي تايپ، انبار خوراكي،بازار چشمه علي ،حيسن قصاب،مال جونكي،دره گلگيري ها،كمپ كرسنت،سي برنج از ساعت 10:30 تا 12:30 روز جمعه قطع مي شود.
همچنين برق مناطق باغ ملي نفتون، نفتك،ريل وي،كمپ كرسنت،فلكه نفتون ،باشگاه فرهنگيان،باغ ملي بعد از بنياد شهيد، هوا نيروز شهيد داوطلبي،تلخاب از ساعت 12:30 تا 15 قطع خواهد شد.
اين روابط عمومي همچنين اعلام كرد : برق مناطق دره اشكفت ،60دستگاه،نمره 2،باشگاه مركزي،مال شنبه،سركوره ها،دره اشكفت،چهار بيشه،جي تايپ،انبار خوراكي،بازار چشمه علي،حسين قصاب ، مال جونكي،دره گل گيري ها،كمپ كرسنت،سي برنج باز از ساعت 15 تا 17 قطع مي شود.
مسجدسليمان در شمال شرقي استان خوزستان و در 150 كيلومتري اهواز واقع شده است كه از شمال به دزفول ، از شرق به استان چهارمحال بختياري و ايذه ، از جنوب به رامهرمز و از غرب به شوشتر محدود مي گردد .
6064
خبرنگار: حميد رضا ترابي فرد** انتشار دهنده: محسن بهاروند
7165/
خبرنگار : حميدرضا ترابي فرد **

سرخط اخبار استان‌ها