مرجع اشاعه و حفظ هنر تعزیه باید در كشور راه اندازی شود

بجنورد -ایرنا -رئیس انجمن تعزیه ایرانیان با تاكید بر ضرورت راه اندازی مرجعی برای اشاعه و حفظ و ماندگاری هنر ارزشمند تعزیه خوانی در كشور گفت: این مرجع می تواند زمینه آموزش و پژوهش و نمونه سازی و نوآوری در این هنر را فراهم كند.

به گزارش ایرنا ، 'داوود فتحعلی بیگی' سه شنبه با اشاره به اهمیت وافر هنر تعزیه و شبیه خوانی اظهار كرد: تعزیه هنری است كه بیش از ٣٠٠ سال آن هم به شكل كنونی در كشور ما در حال فعالیت است و در دل خود موسیقی اصیل ایرانی را حفظ كرده و تحت تاثیر فرهنگ ایرانی و اسلامی قرار دارد و آیینه تمام نمای دوره ای از مردم ما است كه هنوز هم بخشی از این ویژگی ها در مردم ما وجود دارد.
وی با بیان اینكه تعزیه هنری است كه ویژه همین آب و خاك است و در دل فرهنگ و تمدن ایرانی رشد و نمو پیدا كرده است افزود:این هنر مروج عدالت خواهی و ظلم ستیزی است كه مهر و محبت را به مردم توصیه می كند.
'فتحعلی بیگی' گفت: تا قبل از پیدا شدن وسایل ارتباط جمعی این هنر به نوعی نقش رسانه را در بین آحاد جامعه ایفا می كرد و هنوز هم تاثیرگذاری عمیق خود را دارد.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ٥٠٠ عنوان تعزیه نامه در سطح كشور وجود دارد كه مورد استفاده تعزیه خوانان قرار می گیرد.

***لزوم اشاعه و حفظ هنر تعزیه خوانی
'فتحعلی بیگی' راه اندازی یك مرجع برای اشاعه و حفظ و ماندگاری این هنر ارزشمند و دیرینه را از مهمترین اقدامات در جهت حفظ این هنر ذكركرد و گفت: این مرجع می تواند زمینه آموزش و پژوهش و نمونه سازی و نوآوری در این هنر را فراهم كند.
وی فقدان این مرجع را به عنوان یكی از اشكالات دانست و تاكید كرد : باید یكی از مراكز دولتی مانند میراث فرهنگی این وظیفه مهم را عهده دار شود و همانند حفاظت از میراث فرهنگی و معماری، از این میراث ناملموس و معنوی نیز پاسداری كند.

***تعداد اساتید برجسته تعزیه خوانی در كشور انگشت شمار است
رئیس انجمن تعزیه ایرانیان با اشاره به زنده بودن هنر شبیه خوانی، بیان كرد: حفاظت از این هنر ارزشی كمتر از آثار و ابنیه تاریخی ندارد.
وی با اشاره به عضویت بیش از ٣ هزار نفر در انجمن تعزیه ایرانیان گفت : در برخی شهرهای كشور از قبل تهران و زنجان و چند شهر دیگر نیز انجمن های شهرستانی در جهت معرفی و ماندگاری این هنر شكل گرفته است.
'فتحلعلی بیگی' خانه نشین شدن یا درگذشت اساتید پیشكسوت و برجسته در این هنر را از نقاط ضعف موجود دانست و افزود : این امر باعث شده تا تعداد اساتید برجسته در كشور انگشت شمار باشد و نتوان به درستی از تجربه آنها در جهت آموزش به علاقه مندان بهره برداری كرد.
وی تصریح كرد: همچنین این ضعف باعث شده تا بسیاری از علاقه مندان برای یادگیری این هنر به فیلم های موجود اكتفا كنند كه خود آنها آسیب هایی از نظر محتوایی، موسیقی، نوع پوشش، آداب اجرا و ... دارند.
'فتحعلی بیگی' با بیان اینكه هم اكنون بسیاری از تعزیه خوانان حتی نمی توانند بیش از ١٢ اجرا بخوانند گفت : این در حالی است كه در دوره ای از زمان تعزیه خوانانی وجود داشتند كه بیش از ٢٠٠ مجلس تعزیه اجرا می كردند.

***هنر تعزیه خوانی در برخی نقاط كشورمنسوخ شده است
رئیس انجمن تعزیه ایرانیان با اشاره به منسوخ شدن این هنر معنوی در برخی نقاط كشور، خاطرنشان كرد: هم اكنون در برخی نقاط عده كمی تعزیه خوان وجود دارد و در برخی نقاط نیز این هنر به دلیل نبود تعزیه خوان از بین رفته و كسی جای تعزیه خوانان قدیمی را نگرفته است.
وی تعزیه خوب را تعزیه ای دانست كه از همه نظر از قبیل تعزیه خوان، موسیقی، محل اجرا، آداب تعزیه و پوشش در حد مطلوب باشد و گفت: هم اكنون در برخی نقاط كشور از این نوع تعزیه های خوب برگزار می شود كه مورد استقبال مردم قرار می گیرد.
'فتحعلی بیگی' با اشاره به برگزاری تعزیه های نسبتا خوب در خراسان شمالی، اظهار داشت: با این وجود این تعزیه ها كمتر حرفه ای است و بیشتر از روی ذوق و عقیده است.
وی بر بها دادن بیشتر متولیان فرهنگی استان به این هنر و تعزیه خوانان تاكید كرد و گفت: این امر موجب رشد این هنر در استان می شود.
وی تصریح كرد: هم اكنون زمینه های خوبی در استان خراسان شمالی در زمینه اجرای تعزیه وجود دارد كه مورد استقبال مردم قرار گرفته و نیازمند توجه بیشتر است
به گزارش ایرنا خراسان شمالی حدود 400تعزیه خوان دارد كه مشغول به فعالیت دراین هنر آیینی دراستان هستند و قرار است 14 اسفند در همایشی از فعالان و پیشكسوتان تعزیه خراسان شمالی به میزبانی شهرستان شیروان تجلیل شود .
استان خراسان شمالی در شمال شرق كشور قراردارد .
منبع: روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی
1744/7189خبرنگار بتول صارمی