فرار به جلو سخنگوی كاخ سفید/ترامپ برای احترام به دادگاه فرجام نظر خود را درباره مهاجران تغییر داد

نیویورك- ایرنا - سخنگوی كاخ سفید گفت: گرچه رییس جمهوری آمریكا به دلیل حكم دادگاه فرجام ناگزیر شده است تغییراتی را در نخستین فرمان مهاجرتی خود بدهد و آن را بصورت فرمان تازه ای صادر كند اما همچنان معتقد است كه فرمان اولیه فرمان بهتر و كامل تری است.

به گزارش ایرنا، موضوع فرمان جدید مهاجرتی ترامپ كه شكل اولیه آن با مقاومت شدید دستگاه های قضایی آمریكا روبرو و از اجرای آن جلوگیری شد، همچنان محور سئوال های كنفرانس خبری روز دوشنبه كاخ سفید بود.
در این نشست خبرنگاری با اشاره به تصمیم دادگاه فرجام مبنی بر رد درخواست ادامه بررسی های مربوط به فرمان شكست خورده ترامپ از سخنگوی ترامپ پرسید كه آیا رییس جمهوری آمریكا همچنان درصدد دفاع از فرمان اولیه است؟
اسپایسر به این بهانه كه او هنوز خبری مبنی بر رد این درخواست دریافت نكرده ، گفت كه ترجیح می دهد بعد از بررسی این تصمیم به این سئوال پاسخ بدهد.
خبرنگاران از او پرسیدند درحالی كه ترامپ خیال صدور حكم دیگری در این زمینه دارد و در صورتی كه فرمان جدید به همه موضوعاتی كه در حكم اول هست، خواهد پرداخت، ترامپ چه اصراری به دفاع از حكم شكست خورده قبلی خود دارد؟
سخنگوی رییس جمهوری آمریكا دلیل اصرار او به پیگیری دعاوی قانونی خود بر سر این فرمان را اعتقاد به اصولی ذكر كرد كه به رییس جمهوری آمریكا اجازه صدور چنین فرمانی را داده است.
خبرنگار از اسپایسر پرسید: پس به این ترتیب هدف فقط به اثبات رساندن خود است؟
اسپایسر با این ادعا كه ترامپ قصد اثبات نظر خود را ندارد گفت: به نظر كاخ سفید فرمانی كه ترامپ در ابتدا صادر كرده بود حق مسلم رییس جمهوری آمریكا و بهترین شكلی از چنین فرمان بود كه می توانست با همه جوانب مساله مهاجرت برخورد كند.
وی افزود كه ترامپ صرفا به منظور احترام به خواسته دادگاه فرجام ناگزیر از اجرای اصلاحات موردنظر این دادگاه فرجام شده است اما هنوز معتقد است كه فرمان اولیه بهتر است و باید از آن دفاع كند.
شبك *4*541*1455**1392**تنظیم كننده:جمال حسینی فرجام**انتشار : ابوالفضل بابایی