معاون وزير ورزش: پيشرفت ورزش بانوان از دستاوردهاي برجام است

اصفهان - ايرنا - معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان گفت: پيشرفت ورزش بانوان و ارتقاي ديپلماسي ورزشي كشور از دستاوردهاي برنامه جامع اقدام مشترك است.

فريبا محمديان روز پنجشنبه در نشست مشترك روسا و نواب رئيس هيات هاي ورزشي استان اصفهان و روساي ادارات ورزش و جوانان شهرستان هاي اين استان افزود: حضور بانوان ورزشكار ايراني با پوشش اسلامي در ميادين جهاني نمودي از تكريم زنان است و اين ارزشي بالاتر از اهتزاز پرچم ملي در عرصه هاي جهاني دارد.
وي اضافه كرد: هم افزايي و ريل گذاري براي توسعه ورزش بانوان، به صورت مجدانه در كشور دنبال مي شود.
محمديان با اشاره به اختصاص يك درصد از بودجه دستگاه ها به ورزش اضافه كرد: دولت تدبير و اميد در تلاش است تا مسير حقوقي و قانوني پيشرفت ورزش را در كشور هموار كند.
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان بيان كرد: اختصاص 27 صدم درصد از درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده به ورزش نيز از جمله گام هاي مثبت در راه قانونگذاري در توسعه ورزش است.
وي همچنين گفت: بدون وجود برنامه ريزي جامعه و فراگير، تخصيص اعتبارات امكان پذير نيست.
محمديان افزود: حتي با وجود منابع و اعتبارات كافي نيز نمي توان انتظار اثربخشي را در عرصه ورزش داشت.
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان اضافه كرد: ابداعات و ابتكارات بانوان به ويژه جوانان در عرصه ورزش و همچنين اجراي طرح هاي ورزشي رويدادمحور از نيازهايي است كه بانوان بايد بيش از گذشته به آن توجه كنند.
وي همچنين گفت: كسب و كارهاي كوچك مبتني بر ورزش را فراموش كرده ايم و همين امر موجب شده است تا درآمدزايي در عرصه ورزش كشور كاهش يابد.
وي اضافه كرد: ايجاد كسب و كارهاي ورزشي مي تواند تا حد زيادي هزينه ها و منابع دولتي بسيار محدود حوزه ورزش را جبران كند، براي مثال، اصفهان منطقه اي با قابليت بسيار زياد براي توسعه گردشگري ورزشي است و اين موضوع مي تواند به منبعي معتبر و با ارزش براي درآمدزايي ورزش در اين منطقه محسوب شود.
محمديان ادامه داد: مطالبه بانوان در ورزش، امري شخصي نيست بلكه بر مبناي آموزه هاي ديني و حقوق شهروندي استوار است.
وي با اشاره به برنامه ششم توسعه كشور اضافه كرد: اين برنامه متفاوت از برنامه پنجم توسعه، جايگاه ويژه اي براي ورزش به خصوص ورزش بانوان قائل شده است.
وي همچنين تكميل و احداث مجموعه هاي ورزشي توسط بخش خصوصي را كه از معافيت مالياتي برخوردارند، گامي در راه توسعه ورزش كشور برشمرد.
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان افزود: نهادينه سازي ورزش در خانواده ها و گنجاندن ورزش در اوقات فراغت مردم نيازمند برنامه ريزي جامع و تلاش بيشتر دست اندركاران است.
وي افزود: ورزش بايد جزيي از تفكر خانواده ها باشد زيرا توجه به ورزش نقش شاياني در كاهش ناهنجاري هاي اجتماعي و كنترل اعتياد دارد.
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، صبح روز پنجشنبه براي شركت در مراسم تجليل از افتخارآفرينان سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان و تجليل از نخبگان ورزش بانوان شاهين شهر و همچنين برگزاري نشست با روسا و نواب رئيس هيات هاي ورزشي استان اصفهان، وارد اين شهر شد.
6020 /6027 * خبرنگار: عليرضا حكيميان ** انتشاردهنده: شكراللهي

سرخط اخبار ورزش