رئيس انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران:استفاده از تلفن همراه توسط دانش آموزان حريم خصوصي درمدرسه را از بين مي برد

اهواز – ايرنا - رئيس انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران گفت: استفاده از تلفن همراه در مدارس زياد شده است و اين موضوع باعث شده كه حريم خصوصي در بين دانش آموزان در مدارس از بين برود.

بختيار شعباني وركي چهارشنبه در هشتمين همايش ملي انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران در سالن شهيد مطهري دانشكده علوم دانشگاه شهيد چمران اهواز بيان كرد: امروزه استفاده از ابزار ديجيتال در زندگي مردم به ويژه در قشر دانش آموز بسيار زياد شده و ارتباط با طبيعت و روابط اجتماعي را دستخوش تغيير كرده است.
وي گفت: آمار استفاده از تلفن همراه در بين دانش آموزان كشور رو به افزايش است ، دنياي مجازي جزئي از زندگي مردم شده و آموزش دانش آموزان و زندگي مردم را تحت تاثير قرار داده است.
اين استاد دانشگاه فردوسي مشهد درادامه افزود: در دنياي ديجيتال يادگيري ديگر توسط مدرسه نيست و سبك هاي يادگيري در مدرسه نيز متاثر ازاين تحول تكنولوژيك تغيير كرده است.
رئيس انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران با اشاره به موضوع اين همايش با عنوان آموزش مداوم بيان كرد: آموزش مداوم يك كالاي لوكس نيست و مردم را بايد با شرايط جديد تعليم و تربيت آشنا كرد.
وي تصريح كرد: معلم ها بايد با سبك جديد آموزش كه با فضاي ديجيتال آميخته شده آشنا شوند و اين سبك را به كار گيرند، امروزه آموزش و تعليم تنها توسط معلم ها به دانش آموزان منتقل نمي شود.
شعباني وركي اظهار كرد: بايد از پتانسيل آموزش و پرورش استفاده كرد، رويكرد اين نهاد براي تعليم و تربيت بايد تغيير كند و همسو با پيشرفت دنياي مجازي به آموزش دانش آموزان دراين زمينه نيز توجه شود.
درادامه اين همايش معاون اموزشي دانشگاه شهيد چمران اهواز بيان كرد: وابستگي و نداشتن استقلال فكري، فروريختن را نزديك مي كند، براي داشتن استقلال بايد توانمند باشيم.
عبدالله پارسا با بيان اينكه انديشيدن مداوم است لذا آموزش نيز بايد هميشگي و پيوسته باشد، گفت: انديشه هاي سست كاهنده است، نيرومندي در انديشه استواري مي آورد و نيرومندي در انديشه هم آموزش لازم دارد.
هشتمين همايش ملي انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران در دانشگاه شهيد چمران اهواز با حضور دانشجويان و اساتيد دانشگاه هاي مختلف كشور چهارم و پنجم اسفند در حال برگزاري است.
7158/6002
خبرنگار: زينب فرحاني**انتشار دهنده : كبري آقازري

سرخط اخبار استان‌ها