توسعه بندر نوشهر با حدود 600 ميليارد ريال اعتبار در سال آينده

نوشهر- ايرنا - مديركل بنادر و دريانوردي مازندران گفت كه طرح هاي زيربنايي به منظور توسعه منطقه ويژه اقتصادي بندر نوشهر با حدود 600 ميليارد ريال اعتبار از سال آينده اجرائي مي شود.

سياوش رضواني عصرسه شنبه در حاشيه آزاد سازي بخشي از اراضي ساحلي متعلق به سازمان بنادر و دريانوردي در شهر كلارآباد در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود : اين ميزان اعتبار براي اجراي طرح سامانه رسوب گير ، توسعه موج شكن ها و نيز راه دسترسي هزينه خواهد شد.
وي گفت كه با اجراي اين طرح ها ، فرصت هاي خوبي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و درپي آن بهبود فضاي كسب و كار در بندر نوشهر فراهم مي شود.
مديركل بنادر و دريانوردي مازندران همچنين تعداد پرونده هاي قضائي تشكيل شده با موضوع تجاوز به اراضي حريم ساحلي و ايجاد تاسيسات دريايي غيرمجاز در حريم ساحلي مازندران را 296 فقره اعلام كرد و با ابراز خرسندي گفت كه در 2 سال گذشته در پي همكاري دستگاه قضائي ، منابع طبيعي و آبخيزداري و ساير مسئولان ذيربط ، به 94 فقره پرونده رسيدگي و مختومه شد .
رضواني افزود : كار رسيدگي به 94 فقره پرونده ديگر نيز در دادگاه در حال انجام است و در اين مدت بيش از 25كيلومتر از اراضي حريم ساحلي در محدوده رامسر تا فرح آباد ساري آزاد شد.
وي در مورد آزاد سازي اراضي حريم ساحلي 60 متري متعلق به مجتمع آموزشي سازمان بنادر و دريانوردي نيز گفت : چنين اقدامي در حقيقت با هدف اعمال مديريت يكپارچه سواحل و دسترسي آسان عموم مردم به دريا بوده است.
مديركل بنادر و دريانوردي مازندران افزود : آزاد سازي اراضي حريم ساحلي مي تواند به عنوان الگو براي ديگر متصرفان حقيقي و حقوقي به حريم دريا در استان باشد و بايد با چنين حركت هايي بسترهاي لازم را براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف بويژه در حوزه گردشگري در درياي مازندران فراهم كرد.
رضواني گفت : هم اكنون از شهرستان رامسر تا گميشان استان گلستان نقاطي با هدف راه اندازي خطوط گردشگري دريايي و نيز اجراي طرح هاي گردشگري شناسايي شده است و چنين تحولي با آماده كردن سند مديريت يكپارچه و درپي آن تعيين نوع سازه هاي دريايي براي سرمايه گذاران بخش خصوصي ميسراست .
دراين مراسم حدود يكهزار و 200 متر از اراضي موجود در حريم ساحلي با حضور مديركل مهندسي سواحل و بنادر سازمان بنادر و دريانوردي آزاد شد.
خبرنگار : سيدمحمد اكبرموسوي ** انتشار دهنده : حسن فلاحتي
1295/1654