وزیر كشور دستور شروع  فرآیند انتخابات میاندوره ای مجلس در حوزه های اصفهان، مراغه، اهر و بندرلنگه را صادر كرد

تهران - ایرنا - وزیر كشور در ابلاغی خطاب به فرمانداران اصفهان، مراغه، اهر و بندرلنگه دستور شروع فرآیند انتخابات اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در این چهار حوزه انتخابیه صادر كرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت كشور، متن كامل نامه عبدالرضا رحمانی فضلی به فرمانداران یاد شده به این شرح است:
فرمانداران محترم اصفهان، مراغه، اهر و بندرلنگه
مراكز حوزه های انتخابیه اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی
سلام علیكم
انتخابات اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز یكشنبه مورخ 08/12/1395 همزمان با ثبت نام از داوطلبان نمایندگی آغاز می گردد. مهلت ثبت نام از داوطلبان هفت روز است كه تا پایان روز شنبه مورخ 14/12/1395 ادامه خواهد داشت و همچنین اخذ رای انتخابات یاد شده در روز جمعه مورخ 29/02/1396 در حوزه های انتخابیه مربوطه بعمل خواهد آمد.
با عنایت به اینكه هیاتهای اجرایی مراكز حوزه های انتخابیه و هیاتهای اجرایی حوزه های فرعی باید همزمان از روز یكشنبه مورخ 08/12/1395 حداكثر در مدت شش روز تشكیل شوند، مقتضی است بر اساس مواد 31 و 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی و فرمهای آن در چارچوب برنامه زمانبندی انتخابات و بخشنامه های صادره نسبت به تشكیل هیات اجرایی و ارسال صورت جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل آن به ستاد انتخابات كشور اقدام نمایند.
این بخشنامه به منزله دستور شروع انتخابات اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آن حوزه انتخابیه تلقی می گردد، بنابراین لازم است در اجرای ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 21/9/1378 هیات وزیران با اصلاحات بعدی وصول آن را بر اساس فرم شماره 6 آیین نامه اجرایی به ستاد انتخابات كشور اعلام نمایند.
عبدالرضا رحمانی فضلی
سیام**6084**1449*تنظیم: امیر خان زاده*انتشار:امیر كاردان راد