كتاب نفيس مقالات همايش ملي فقه و هنر رونمايي ‌شد

تهران - ايرنا - كتاب نفيس «مجموعه مقالات نخستين همايش ملي فقه و هنر» با حضور سيدرضا صالحي اميري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي سه شنبه در دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي رونمايي ‌شد.

به گزارش گروه فرهنگي ايرنا، اين كتاب ارزشمند مباحث مربوط به روش‌شناسي فقاهت هنر تا بررسي زمان‌بندي احكام منصوص هنر، مباحث درون فقهي مانند بازپژوهي‌هاي احكام و اصطلاحات مرتبط با هنر، تحليل جايگاه عرف در فقه هنر، نقش انگيزه و محتوا در احكام هنر و مباحث حاكميت اسلامي و هنر را شامل مي شود.
همايش ملي فقه هنر به همت شوراي فرهنگ عمومي كشور، همكاري مدرسه اسلامي هنر و ديگر مراكز حوزوي، دي ماه 1394 برگزار شد و مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامي قرار گرفت.
در ديدار دست ‌اندركاران همايش «فقه هنر» با رهبر معظم انقلاب اسلامي، ايشان با اشاره به اهميت موضوع هنر و اظهار خرسندي از ورود حوزه علميه به مقوله فقه هنر، اظهار داشتند: هنر، امري مبارك و انساني، زاييده تخيل قوي و ذوق وافي و جزء زندگي انسان است و در ميان فقها و در حوزه‌هاي علميه نيز همواره هنرمندان برجسته‌اي در شاخه شعر و ادب وجود داشته‌اند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي، «تحقيق، عمق‌يابي و تبيين فقه هنر براي جامعه» را كاري مبارك و لازم خواندند و خاطرنشان كردند: فقه، متكفل همه امور زندگي بشر است و هنر نيز يكي از همين امور است كه بايد فقه به آن بپردازد.
به منظور تحقق بيانات رهبر معظم انقلاب در اين حوزه، كتاب نفيس «مجموعه مقالات همايش ملي فقه و هنر» با هدف تعميق و توسعه پژوهش‌هاي فقهي و اجتهادي در حوزه مسائل تخصصي به چاپ رسيده است.
در اين آيين، اساتيد حوزه و دانشگاه، مسوولان و صاحبنظران عرصه‌هاي فرهنگ و هنر حضور دارند.

فراهنگ**9012* 1823* خبرنگار: زهرا اميري * انتشار: طاهره نبي اللهي