جلوگیری از تغییر كاربری غیرمجاز 2 هكتار زمین كشاورزی گرگان

گرگان - ایرنا- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان گفت: به منظور جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های كشاورزی؛ 16 مورد فنس كشی و دیوار اطراف 2 هكتار از زمین های كشاورزی شهرستان تخریب شد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از دادگستری گلستان؛ امیر رضا رمضانی اضافه كرد: این دیوارها و فنس ها مقدمه تفكیك زمین و ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر كاربری زمین های كشاورزی منطقه والاگل شصت كلا گرگان بود كه امروز برداشته شد.
وی اظهارداشت: در ادامه روند برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، هفته آینده نیز سازه های غیرمجاز در توشن و روشن اباد گرگان تخریب خواهد شد.
به گفته وی؛ تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربری زمین های كشاورزی و باغی به جهاد كشاورزی و امور اراضی این اختیار را داده است تا بدون حكم قضایی و تنها با حضور نماینده دادستان فنس كشی ها و دیواركشی های زمین های كشاورزی را بردارد.
به گزارش ایرنا ساخت وسازهای غیرمجاز، تغییر كاربری، زمین خواری و تصرف سواحل یكی از مشكلات استان سرسبز، گردشگری و كشاورزی گلستان است.
1648
** انتشار : پری سالارنیا