40 ميليارد ريال براي ساماندهي شهرك صنايع كوچك انديمشك هزينه شد

انديمشك - ايرنا - فرماندار انديمشك از اجراي طرح ساماندهي شهرك صنايع كوچك اين شهرستان خبر داد و گفت:براي ساماندهي اين شهرك 40 ميليارد ريال هزينه شد.

پيمان جهانگيري روز دوشنبه به خبرنگار ايرنا افزود:اين منطقه سال ها به علت وضعيت نامناسبت و نبود آسفالت،جدول مناسب،لوله كشي آب و ساير امكانات به عنوان يكي از مناطق مزاحم شهري مطرح بود.
وي بيان كرد:با تلاش و برنامه ريزي ، اين منطقه ساماندهي شده و پايه هاي مختلف برق اين منطقه جابجا شد ضمن اينكه لوله كشي هاي آب ، وضعيت مخابرات ،گاز و فضاي سبز اين منطقه ساماندهي شد.
جهانگيري افزود:خيابان هاي اين منطقه هم مرزبندي شده و با جدول گذاري و آسفالت معابر و خيابان ها شرايط مناسبي در اين منطقه ايجاد شد.
فرماندار انديمشك گفت:دهها صنايع كوچك در اين منطقه فعاليت دارند كه به علت وضعيت اين منطقه ، فعاليت اقتصادي اين منطقه راكد مانده بود.
جهانگيري گفت:با اجراي اين طرح در مدت زمان بسيار كوتاه ، ضمن توسعه منطقه مذكور ، شرايط براي كار اقتصادي صاحبان اين صنايع مهيا شده است.
7281/6068
خبرنگار:زهرا دهقان-انتشار:محمدعلي فريدپناه

سرخط اخبار استان‌ها