رييس هيات اسكيت خوزستان:شادابي خانواده و جامعه نتيجه 
هزينه كردن در ورزش بانوان

اهواز _ ايرنا _ رييس هيات اسكيت خوزستان گفت: هزينه كردن در ورزش بانوان علاوه بر سلامت جسم، شادابي خانواده ها را به همراه دارد.

الهه موالي زاده چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: با توجه به شرايط اقليمي و آب و هوايي خوزستان انتظار مي رود تعداد سالن هاي ورزشي سرپوشيده و پارك هاي ويژه بانوان افزايش يابد.
رييس هيات اسكيت خوزستان افزود: حضور و نقش زنان ما در عرصه هاي مختلف به رغم محدوديت هاي زيادي كه دارند كاملا مشخص و بديهي است.
وي با تاكيد بر لزوم راه اندازي پيست اسكيت و دوچرخه سواري در تمام پارك هاي بانوان استان افزود: هر چه امكانات بيشتري در اختيار بانوان قرار دهيم تاثير مثبتي در خانواده ها خواهد داشت ازاين رو راه اندازي اين پيستها را دراولويت كاري قرار داده ايم.
موالي زاده عنوان كرد: طبيعت ورزش بانوان به سالن هاي پوشيده و پارك هاي بانوان محدود مي شود لذا انتظار مي رود بودجه ورزش بانوان افزايش پيدا كند تا شاهد حضور زنان در عرصه هاي مختلف ورزشي باشيم.
وي تصريح كرد: با توجه به تاثير سلامتي زنان در بنيان خانواده ها و همچنين تربيت فرزندان، بايد برنامه ريزي ويژه اي براي گسترش ورزش بانوان صورت گيرد.
رييس هيات اسكيت خوزستان به حضور بانوان در ورزش هاي عمومي اشاره كرد و گفت: تا زماني كه زيرساخت هاي بخش توسعه اماكن ورزشي در ورزش بانوان ايجاد نشود امكان حضور زنان در ورزش هاي عمومي نيز فراهم نمي شود.
وي با بيان اينكه براي بهبود سرانه ورزشي بانوان نياز به همت استاندار، مديركل و فرماندارن شهرستان ها داريم،افزود: استفاده از بخش خصوصي در افزايش سالن هاي ورزشي و پارك هاي بانوان بسيار موثر است و قطعا با ورود اين بخش، امكانات ورزشي بانوان وسعت پيدا خواهد كرد.
موالي زاده آموزش زنان خانه دار و شاغل به ورزش كردن در منزل و محل كار را يكي از راهكارهاي مناسب براي تشويق بانوان به ورزش عمومي عنوان كرد و گفت: ورزش كردن زنان از آن جهت اهميت دارد كه سلامت خانواده و فرزندان ودرنهايت جامعه را به همراه دارد.
وي در ادامه به وضعيت اماكن ورزش اسكيت استان اشاره كرد و افزود: در جهت توسعه اماكن ورزش اسكيت استان به ساير شهرستان ها سفر كرده و با روساي ورزش و جوانان جلسات مختلفي برگزار كرديم كه خوشبختانه نتايج خوبي حاصل شده است.
رييس هيات اسكيت خوزستان عنوان كرد: در شهرستان هاي اهواز، آبادان، خرمشهر، دزفول، شوشتر، شوش، بهبهان، انديمشك و رامهرمز فعاليت هاي خوبي در جهت توسعه ورزش اسكيت انجام شده است.
6002خبرنگار: پارسا شاكري **انتشاردهنده: كبري آقازري

سرخط اخبار استان‌ها