سالانه 40 تن فيروزه از معدن فيروزه نيشابور استخراج مي شود

مشهد- ايرنا- معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت:سالانه 40 تن فيروزه از معدن فيروزه نيشابور استخراج مي شود.

رضا شجاعي روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود:از ابتداي سال 1391 معدن فيروزه نيشابور با پروانه جديد 40 تن در سال شروع به فعاليت كرده است و از معادني است كه برابر ظرفيت پروانه اش كار مي كند.
وي گفت:از اين معدن، در سالهاي 1391 و 1392 معادل 40 تن، در سال 1393 حدود 46 و نيم تن و در سال گذشته 41 تن فيروزه استخراج شده است.
او افزود:امسال نيز تا پايان آذر ماه نزديك به 26 تن فيروزه از اين معدن استخراج شده كه تا پايان سال به اندازه 40 تن مي ر سد كه برابر با پروانه است.
وي گفت:معادن كشور مجازند تا 25 درصد بيشتر از پروانه هم برداشت كنند كه بر اين اساس، معدن فيروزه نيشابوركه مجوز استخراج سالانه 40 تن فيروزه را دارد در عمل تا 50 تن هم مي تواند استخراج كند.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي افزود:پروانه بهره برداري اين معدن در سال 1380 با ميزان استخراج سالانه 15 تن و ذخيره معادل هشت هزار و 671 تن به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران صادر شد.
شجاعي گفت:دو سال بعد يعني در سال 1382، يك شركت تعاوني به نام شركت توسعه روستايي معدن فيروزه نيشابور با عضويت 342 نفر از اعضاي دو روستاي معدن عليا و معدن سفلاي نيشابور شكل گرفت و پروانه بهره برداري از معدن فيروزه به اين شركت تعاوني منتقل شد.
وي افزود:از سال 1384 تا سال 1390 معدن فيروزه نيشابور با ظرفيت مشخص شده كار مي كرد كه با توجه به فعاليت و ظرفيتي كه داشت در اواخر سال 1390 بنا بر تقاضاي خود شركت، ظرفيت پروانه به 40 تن در سال افزايش يافت و معدن فيروزه در عمل از ابتداي سال 1391 با پروانه جديد 40 تن در سال شروع به فعاليت كرد.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت:وسعت اين معدن، 40 هزار كيلومتر مربع است و در پروانه بهره برداري براي 100 نفر، اشتغال در نظر گرفته شده كه برابر آخرين بازديدي كه انجام شده است 110 نفر مستقيم در آن مشغول فعاليت هستند.
شجاعي افزود:در نيشابور همين يك معدن فيروزه وجود دارد كه ذخيره زيادي دارد و هنوز براي كار اكتشافي ظرفيت فراواني دارد و به طور قطع ذخيره آن از اين بالاتر است و طبيعي است كه بهره دار و سازمان صنعت، معدن به دنبال اكتشاف در آنج ا باشند ولي اكنون بيشتر به استخراج علمي توجه مي وشد تا بتوان در نهايت ماده معدني خوبي به دست آورد.
وي گفت:براي تحقق اين منظور به بهره بردار معدن فيروزه تكليف شده است كه روش مناسب استخراج فيروزه را به دست آورد و بهره بردار هم با دانشگاه، مراكز علمي و سازمان نظام مهندسي مكاتباتي انجام داده و در حال پيگيري است كه روش مناسبي براي استخراج ماده معدني فيروزه بيابد تا كمترين تضييع و ضرر به ماده معدني فيروزه بخورد.
او افزود:مطلب ديگري كه بهره بردار هم به دنبال تحققش هست طرح جامع گردشگري معدن فيروزه است كه سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي هم ايم موضوع را به بهره بردار معدن فيروزه تكليف كرده و در حال بازنويسي و تكميل است.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت:در متن قانون معادن هم بحث گردشگري معادن ديده شده است و تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند در اين خصوص همكاري كنند.
شجاعي با رد شايعه قيمت گذاري فيروزه توسط بانك مركزي افزود:مراكز خريد و فروش فيروزه در نيشابور و مشهد سه، چهار نوبت در سال مزايده عمومي برگزار مي كنند كه از طريق درج آگهي در روزنامه به اطلاع عموم مردم مي رسد و كارشناسان و افرادي از شركت تعاوني بازار قيمت گذاري مي كنند و به عبارتي سيستم عرضه و تقاضا براي قيمت گذاري اين سنگ معدني وجود دارد.
وي با بيان اين كه پروانه بهره برداري از معادن در كشور ما حداكثر 25 ساله صادر مي شود گفت: پروانه بهره برداري از اين معدن هم 25 ساله و با يك ذخيره مشخص صادر شده است.
او گفت:چون منطقه اي كه معدن فيروزه در آن واقع است منطقه محروم بود تا 10 سال از پرداخت حقوق دولتي معاف بود و هيچ مبلغي از بهره بردار گرفته نمي شد اما از سال 1392 معافيت 10 ساله اين شركت تمام شده است و از آن سال حقوق دولتي پرداخت مي كند كه ساليانه هزار ميليون ريال است.
وي افزود:شوراي عالي معادن بر اساس برداشتي كه از هر معدن صورت مي گيرد مشخص مي كند كه چه مبلغي به عنوان حقوق دولتي پرداخت شود.
معدن فيروزه نيشابور در 53 كيلومتري شمال غرب نور و در چهار كيلومتري شمال غرب روستاي معدن كه شامل معدن عليا و معدن سفلي است و در ارتفاعاتي به نام كوه معدن، كوه رئيس و كوه عبدالكريمي قرار گرفته است.
1922/ 6012 خبرنگار:كاميار اسماعيل پور** انتشار دهنده: علي حيدر شاه حسيني