دانش آموزان خوزستاني 240 روز كمتر ازاستان هاي ديگردرس مي خوانند

اهواز – ايرنا – مديركل آموزش و پرورش خوزستان گفت: دانش آموزان خوزستاني در دوره تحصيل خود 240 روز كم تر از دانش آموزان استان هاي ديگر تحصيل مي كنند.

به گزارش ايرنا محمد تقي زاده دوشنبه در حاشيه شوراي آموزش و پرورش در سرسراي استانداري خوزستان در جمع خبرنگاران بيان كرد: سال تحصيلي در خوزستان 20 روز كم تر از ساير استان ها است و دانش آموزان ازاول ابتدايي تا پايان تحصيل در حدود 240 روز كمتر از دانش آموزان ساير استان ها درس مي خوانند .
وي گفت: با وضعيتي كه در اهواز پيش آمده و تعطيلي مدارس استان به دليل گرد و غبار و قطعي برق بر مدت اين روزها و عقب ماندگي زمان آموزشي دانش آموزان افزوده شده كه با برگزاري كلاس هاي جبراني به دنبال جبران كسري اين زمان هستيم.
تقي زاده اظهار كرد : لازم است كه با نگاه ويژه ملي براي حل مشكلات پديده گرد و غبار در خوزستان توجه شود چرا كه اين موضوع مشكل تنها استان نيست و مشكل تمام كشور است، با يك روز تعطيلي در تمامي بخش هاي اقتصادي و فرهنگي و آموزشي دچار مشكل مي شويم.
مدير كل آموزش و پرورش استان همچنين درباره آموزش پيش دبستاني افزود: اجباري اعلام كردن پيش دبستاني به اين معني نيست كه اگر دانش آموزي به پيش دبستاني نرفت از تحصيل او در دبستان جلوگيري كنيم اما تاكيد حداكثري است كه والدين دانش آموزان به تعليم و تربيت در دوره پيش دبستاني اهميت دهند.
وي گفت: شرايط خاص استان و دوزبانه بودن دانش آموزان بسياري از مناطق خوزستان باعث شده كه بازماندگان تحصيل اين منطقه افزايش يابد، شرايط اقليمي نيز باعث عقب ماندگي در تحصيل شده است ، امسال براي نخستين بار در استان موفق به پوشش 98 درصدي نوآموزان در دوره پيش دبستاني شديم.
تقي زاده با اشاره به اينكه كتاب هاي دوره پيش دبستاني توسط معلمان و بر اساس شرايط منطقه تدوين مي شود اظهار كرد: هدف اين نيست كه فرزندان خود را يك سال زودتر وارد مدرسه كنيم، هدف اصلي كسب مهارت هاي زندگي اجتماعي است كه سطح فرهنگ عمومي را افزايش دهيم.
از جمله دستور كار شوراي آموزش و پرورش استان برگزاري جشنواره قرآن نماز و عترت در خوزستان بود كه قرار شد دستگاه هاي خوزستان در كنار آموزش و پرورش از برگزاري ين جشنواره حمايت كنند.
دستور كار ديگر بهبود فضاي مدارس درمناطق حاشيه و محروم بود كه طبق گفته مدير كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خوزستان 10 ميليارد ريال اعتبار براي نوسازي فضاي مدارس مناطق محروم نياز است كه استانداري خوزستان پرداخت اين هزينه را تقبل كرد.
در هفته هاي اخير به دليل پديده گرد و غبار و به گفته مسئولان استاني به دليل رطوبت بالا و بارش باران برق اهواز و برخي شهرستان هاي استان قطع شد و مدارس اين مناطق چندين بار تعطيل شدند.
7158/6002
خبرنگار: زينب فرحاني**انتشار دهنده : كبري آقازري