افزايش فشارها براي بركناري 'بركو' از رياست مجلس عوام سرخط روزنامه‌هاي انگليس/24 بهمن‌ماه

لندن - ايرنا - افزايش فشارها براي بركناري 'جان بركو' از رياست مجلس عوام، پيروزي 21 بر 16 تيم راگبي انگليس در برابر تيم ولز در شهر كارديف و حزب كارگر مخفيانه به دنبال انتخاب جانشيني براي جرمي كوربين از جمله عناوين مهم برخي از روزنامه مهم انگليس در روز يكشنبه 24 بهمن‌ماه است.

** آبزرور:
- پيروزي 21 بر 16 تيم راگبي انگليس در برابر تيم ولز در شهر كارديف
- شكاف در كليساي انگليس به دنبال اختلاف‌نظر بر مسايل هم‌جنس‌گرايي
- هشدار در مورد به خطر افتادن صلح در ايرلندشمالي بعد از برگزيت

** ساندي تايمز:
- حزب كارگر مخفيانه به دنبال انتخاب جانشيني براي جرمي كوربين
- حملات سايبري روسيه عليه انگليس
- نگراني مجلس اعيان از وضعيت شهروندان اروپايي ساكن انگليس بعد از برگزيت

** ساندي تلگراف:
- نقض بي‌طرفي 'جان بركو' رييس مجلس عوام به دنبال مشخص شدن رأي او به حمايت از ادامه حضور انگليس در اتحاديه اروپا
- حمله ماهانه ده‌ها حمله سايبري عليه دستگاه‌هاي دولتي انگليس
- پيروزي تيم راگبي انگليس بر ولز

** ساندي ميل:
- پاياني بر پرونده تخلفات احتمالي سربازان انگليسي كه در عراق خدمت كرده‌اند
- فشار بيشتر نمايندگان مجلس عوام براي بركناري جان بركو از رياست مجلس عوام انگليس
- فروش ده‌ها كتاب در شبكه آمازون كه در آنها ادعاشده است كه هولوكاست يك دروغ بزرگ است

** تارنماي اينديپندنت:
- حمايت آمريكا از ژاپن به دنبال آزمايش موشكي كره شمالي
- هشدار در مورد افزايش جرائم ناشي از تنفر عليه اقليت‌هاي ديني و قومي به دنبال فعال شدن ماده 50 ليسبون و شروع مذاكرات برگزيت
- اعمال خشونت پليس فرانسه عليه پناهجويان و آوارگان در پاريس
اروپام**4**1552/انتشاردهنده: قاسم شريعتي