آزادي 20 زنداني جرايم غيرعمد در آذربايجان غربي همزمان با دهه فجر

اروميه- ايرنا- 20 نفر از زندانيان در آذربايجان غربي در آستانه سي و هشتمين سالگرد پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي آزاد شدند و به آغوش خانواده هاي خود برگشتند.

به گزارش ايرنا رئيس كل دادگستري آذربايجان غربي روز چهارشنبه در جشن آزادي اين تعداد زنداني گفت: فقر اعتقادي و ديني، پائين بودن سطح سواد، وجود مشكلات مالي، اقتصادي و نبود شغل مناسب براي امرار معاش سه محور اصلي در وقوع جرم و بزهكاري در جامعه است.
توكل حيدري افزود: در كنار برنامه هاي فرهنگي و تربيتي ارتقاي سطح سلامت و توسعه اشتغال نيز بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
وي اضافه كرد: زندانيان بايد از حضور در زندان براي تفكر در خصوص تشكيل زندگي شرافتمندانه و افزايش اطلاعات ديني و قرآني خود استفاده كنند زيرا تقويت بنيه ديني در جلوگيري از بزهكاري نقش بسزايي دارد.
وي بيان كرد: ريشه تمام گرفتاري هاي جامعه فقر فرهنگي و ديني و دوري از معنويات است و مسئولان فرهنگي جامعه بايد برنامه ريزي هاي قوي و منسجمي براي رشد معنويات براي جوانان داشته باشد.
مديركل امور زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي آذربايحان غربي نيز در اين جشن گفت: مدرسه هدايت كه در سال هاي گذشته در زندان مركزي اروميه ايجاد شده بود، دوباره راه اندازي مي شود تا مددجويان بي سواد و بازمانده از تحصيل بتوانند ادامه تحصيل دهند.
ميرعلي اكبر بني هاشمي با اشاره به اينكه افزايش سطح سواد و آگاهي نقش مهمي در كاهش وقوع جرم دارد، ادامه داد: از مراجع قضايي مي خواهيم به عنوان تشويقي براي مددجوياني كه حضور فعالانه در برنامه هاي فرهنگي و تربيتي زندان ها دارند، امتيازاتي از جمله مرخصي و عفو را در نظر بگيرند.
وي با ابراز خرسندي از آزادي 20 زنداني به ميمنت سالگرد پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي اظهار كرد: ميزان بدهي مالي اين تعداد زنداني حدود 6 ميليارد ريال بوده كه از اين ميزان سه ميليارد ريال توسط ستاد ديه، 2 ميليارد ريال با مساعدت و گذشت شاكيان و يك ميليارد ريال نيز در قالب قبولي اعسار پرداخت شد.
به گزارش ايرنا هر سال به مناسبت دهه فجر تعدادي از زندانيان جرايم غيرعمد با كمك هاي خيران آزاد مي شوند و دهه فجر سال گذشته نيز 20 نفر از زندانيان جرايم غير عمد آزاد شده بودند؛ از آغاز سال جاري تا دهه فجر نيز حدود 190 زنداني آزاد شده اند.
در ادامه اين جشن رئيس كل دادگستري آذربايجان غربي از ندامتگاه نسوان اروميه و بخش هاي مختلف فرهنگي، اشتغال و حرفه آموزي و خدماتي ، نمايشگاه هاي كتاب و صنايع دستي بازديد كرد.
توكل حيدري با حضور در دارالقرآن نسوان زندان زنان اروميه با مددجويان حافظ قرآن اين زندان ديدار و از آنان تجليل كرد.
به گزارش ايرنا، در حال حاضر 40 نفر از زندانيان ندامتگاه نسوان اروميه حافظ جزء هاي مختلف قرآن هستند.
8137/3072 ** خبرنگار: سيده فاطمه سجادي ** انتشار دهنده: عليرضا فولادي