پرداخت 165ميليارد ريال تسهيلات بانكي به صنعتگران دزفول

دزفول - ايرنا - رئيس اداره صنعت،معدن و تجارت دزفول گفت:در راستاي كمك به بخش صنعت و فعاليت واحدهاي صنعتي 165ميليارد ريال تسهيلات بانكي به صنعتگران اين شهرستان پرداخت شده است.

محراب عبدالهي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: براي خروج بخش صنعت از ركود ،دولت اعطاي تسهيلات بانكي به واحدهاي صنعتي را در دستور كار قرار داده است.
وي افزود :با پيگيري انجام شده 318ميلياردو 800 ميليون ريال براي رونق بخش صنعت به دزفول اختصاص يافته كه تاكنون 165ميليارد ريال آن پرداخت شده است.
وي گفت:از اين اعتبار 63 ميليارد و 600 ميليون ريال درقالب سرمايه ثابت و 10 ميليارد و 200 ميليون ريال در قالب سرمايه در گردش به صنعتگران دزفول پرداخت شد.
عبدالهي اضافه كرد:150 ميليارد ريال تسهيلات بانكي ديگر نيز به بخش صنعت دزفول اختصاص يافته كه در مرحله بعد جذب خواهد شد.
تعداد 350 واحد صنعتي كوچك وبزرگ در شهرستان دزفول فعال است.
7278/6068
خبرنگار:رقيه كردي-انتشار:محمدعلي فريدپناه

سرخط اخبار استان‌ها