معاون وزير علوم: دانشگاه ها اتاق فكر آسيب شناسي بخش هاي مختلف كشور باشند

سمنان- ايرنا- معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات گفت : دانشگاه ها بايد به عنوان اتاق فكر، ارايه دهنده راهكار حل مشكلات و پيشبرنده مسايل مختلف باشند.

به گزارش ايرنا، سيدضيا هاشمي روز چهارشنبه در نشست كارگروه اجتماعي و فرهنگي و تخصصي اتاق فكر استان سمنان در سالن جلسات ميثاق دانشگاه اين شهر، با بيان اين كه دانشگاه ها از لحاظ قانوني تفاوت هايي با ساير سازمان ها دارند، يادآورشد: دانشگاه ها با استقلال نسبي كه دارند عرصه گفت وگو و گفتمان را ايجاد مي كنند.
هاشمي با بيان اين كه در بخش هاي ديگر دولتي عملكردها بر اساس بخش نامه ها، دستورالعمل ها انجام مي شود ولي اقدام ها در دانشگاه بر اساس نقد و گفت وگو است، افزود: برخلاف وجود ظرفيت هاي بالاي اجتماعي به ويژه نخبگان، ضعف هايي در داشتن فرهنگ گفت وگو در تعاملات اجتماعي در جامعه وجود دارد.
وي با تاكيد اينكه دانشگاه اتاق فكر جامعه هستند، گفت: ايده هاي اتاق فكر دانشگاه ها بايد باعث اصلاح و منشا تحولات طرح هاي كلان در كشور شود.
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات افزود: محصولات فكري و نظريه هاي توليدي اتاق فكر درقالب مساله شناسي و راهبردي در اختيار رييس جمهوري و دستگاه هاي مرتبط كه منشا تحولات طرح هاي كلان در كشور است قرار مي گيرد كه باعث تغيير مسير واصلاح طرح ها مي شود.
وي با بيان اينكه در سفرهاي رييس جمهوري به استان ها يكي از جدي ترين گزارشات كه مبناي تصميم گيري بوده، طرح هاي اتاق فكر استانها بوده است، تصريح كرد: محصولات توليدي اين اتاق فكر بدون صرف هزينه، به توليد نظريه هاي با جمعي از نخبگان مي پردازد.
هاشمي با اشاره به اينكه محصولي كه از ايده هاي اتاق فكر توليد مي شود در 2 سطح منطقه اي و ملي اجرايي مي شود، تصريح كرد: در حوزه مديريت استاني ايده هاي اتاق فكر در اختيار مديران استان ها قرار گرفته تا بتواند سطح كارآمدي دولت را بيان و براي اصلاح امور در دستور كار قرار گيرد.
وي ادامه داد: اتاق فكر بستري براي بيان ديدگاه هاي مختلف و جمع نظر صاحب نظران حوزه هاي مختلف با ايده هاي مشترك است كه منجر به راهبرد شود.
وي با بيان اين كه نخبگان سرآمد و صاحب نظر هستند، خاطر نشان كرد: اختلاف راي و ديدگاه هاي مختلف نسبت به موضوعات يك فرصت براي بررسي ابعاد مختلف موضوعات است.
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات با بيان اين كه كار اتاق فكر فقط توليد نظريه وفكر نيست و سه گروه نخبگان، مديريتي، دانشگاهي اجتماعي در اين اتاق حضور دارند، گفت: دانشگاهيان به عنوان پيش قدم اجتماع و كانون نخبگان در اين اتاق هاي فكر حضور دارند، البته دانشگاه به عنوان اتاق فكر مدعي اين نيست كه همه مسايل را دانسته و مي تواند حل كند.
در اين نشست عباس هنربخش رئوف رييس دانشگاه ، اميربينايي مدير كل دفتر امور اجتماعي استانداري سمنان و جمعي از استادان دانشگاه هاي استان سمنان حضور داشتند.
شبكه اتاق فكر استاني به عنوان طرحي از سال 93 به صورت مشترك به وسيله مركز بررسي راهبردي رياست جمهوري و معاونت فرهنگي اجتماعي وزرات وزارت علوم تاسيس شد.
7344/6103 خبرنگار: اميرحسين كاشي منش ** انتشار دهنده: مصطفي دهقان
براي آگاهي از تازه‌ترين اخبار و رويدادها در استان سمنان به نشاني IRNASEMNAN@ كانال اخبار ايرنا سمنان مراجعه كنيد‌.