زبان و ادبيات فارسي بر فرهنگ و ادبيات تركي تاثير زيادي داشته است

تهران- ايرنا- برنده تركيه اي جايزه جهاني كتاب سال جمهوري اسلامي، نقش زبان و ادبيات فارسي بر فرهنگ و ادبيات ترك را برجسته خواند.

پروفسور نعمت ايلدريم روز گذشته در حاشيه مراسم اهداي بيست و چهارمين جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي به خبرنگار ايرنا گفت: نياكان ما در تركيه زبان فارسي را جزيي از خود مي دانستند و در دوره هاي تاريخي مختلف غزنويان، سلجوقيان و عثمانيان، به اين زبان در تركيه تكلم مي شد.
وي كه براي نخستين بار در جايزه جهاني كتاب سال شركت كرده، جايزه جهاني كتاب سال جمهوري اسلامي را رويداد فرهنگي مهم و بزرگ دانست و افزود: قصد دارم در دوره هاي بعد نيز در اين جايزه جهاني شركت كنم.
ايلدريم گفت: شاهنامه فردوسي را به زبان تركي استانبولي ترجمه كردم كه اين كار در تركيه براي اولين بار اتفاق افتاده است و همين كتاب در جايزه جهاني كتاب سال جمهوري اسلامي برگزيده شد.
مدير گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آتاترك تركيه با بيان اينكه 16 كتاب ديگر فارسي را به زبان تركي تاليف و ترجمه كرده، ادامه داد: دستور زبان فارسي، نصيحت الملوك، گلستان سعدي، اردواويرافنامه و اساتيد ايراني از جمله اين آثار است.
ايلدريم از مثنوي مولوي، ديوان حافظ و پندنامه عطار به ‌عنوان كتاب هايي ياد كرد كه در مدارس عثماني تدريس مي‌ شد.
اين استاد 52 ساله تركيه با بيان اينكه از دوران تحصيل در دبيرستان به زبان و ادبيات فرانسه و فارسي علاقه مند شده، اظهار داشت: 30 سال است كه با اين زبان زندگي مي كنم
و اكنون در دانشگاه هاي آتاترك تركيه به تدريس اين زبان مشغول هستم.
ايلدريم اضافه كرد: در حال حاضر در 5 دانشگاه تركيه (استانبول، آنكارا،ارزروم، قريق قلعه و قونيه) رشته زبان و ادبيات فارسي در مقاطع ليسانس، فوق ليسانس و دكترا تدريس مي شود.
به گفته وي، سالهاي زيادي زبان‌ هاي عربي و فارسي همپا با زبان تركي، در مراكز علمي و فرهنگي سرزمين ‌هاي پهناور امپراطوري عثماني، گسترش عظيمي پيدا كرد و مورد توجه قرار گرفت.
فراهنگ**1880**1027**خبرنگار: پروين اروجي**انتشار دهنده: جواد دهقاني