رئيس سازمان بورس: امسال 120 هزار ميليارد ريال از اسناد خزانه اسلامي منتشر شد

قم - ايرنا - رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار كشور گفت: در سال جاري 120هزار ميليارد ريال از اسناد خزانه اسلامي در بازار سرمايه منتشر شده و به صورت مستقيم در خط توليد و شكوفايي اقتصاد كشور قرار گرفت.

به گزارش ايرنا، شاپور محمدي عصر پنجشنبه در ديدار با مراجع عظام تقليد در شهر مقدس قم افزود: دولت در سال جاري همچنين از طريق سلف موازي استاندارد مبلغ 2 هزار و 650 ميليارد ريال از طلب كشاورزان را با يك روش قانوني و شرعي در بازار سرمايه از طريق بورس پرداخت كرد.
وي ادامه داد: در اوراق سلف ما برخلاف كشورهاي غربي، تحويل كالا شرط مي شود و بايد از نظر شرعي و قانوني، تحويل كالا در قرارداد شرط شود.
محمدي خاطرنشان كرد: همچنين 10 هزار ميليارد ريال در قالب مرابحه گندم انجام شد و 10 هزار ميليارد ريال نيز مرابحه سلامت و دارو در دست انتشار است.
اوراق مرابحه اوراق بهاداري است كه دارندگان آنها به صورت مشاع، مالك دارايي مالي (ديني) هستند كه بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است و دارنده­ ورق مالك و طلبكار آن دين است. اين اوراق بازدهي ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوي مي­باشد.
سلف موازي استاندارد نيز قراردادي است كه خريدار اين اختيار را دارد كه قبل از تاريخ سررسيد، قرارداد را به شخص ثالث واگذار كند. در اين نوع قرارداد، ابتدا دارايي پايه در بازار اوليه عرضه شده و توسط خريداران مورد معامله قرار مي­گيرد. سپس خريداران با تسويه قرارداد با فروشنده مي توانند در بازار ثانويه، دارايي خريداري شده را به شكل سلف موازي استاندارد عرضه نمايند.
محمدي همچنين گفت: براي شركت سايپا نيز پنج هزار ميليارد ريال اوراق مرابحه صادر شده كه بزرگترين انتشار اوراق توسط بخش خصوصي در كشور است.
وي ادامه داد: 50 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت نفت را در بازار سرمايه فروختيم و مبلغ 250 ميليارد ريال از طريق ابزارهاي مالي اسلامي تامين و در اين راستا كمبود و كسري هاي خود را از برخي كشورهاي اسلامي كامل مي كنيم.
وي ادامه داد: نحوه تامين مالي در بازار سرمايه از طريق افزايش سرمايه، اوراق سلف بورس كالا، انتشار انواع اوراق و پذيرش شركت و صندوق ها است.
محمدي با اشاره به تشكيل كميته فقهي در سازمان بورس و اواراق بهادار گفت: ما تنها چيزي كه از نظر شرعي قابل توجيه باشد را قبول داريم و چيزي كه توجيه شرعي نداشته باشد سود آن نيز براي ما ارزش ندارد.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه اعضاي كميته فقهي اين سازمان، امروز در سفر به شهر مقدس قم با حضرات آيات مراجع تقليد مكارم شيرازي و علوي گرگاني ديدار و گفت و گو كردند.
7401 / 1175 خبرنگار: بهمن اطمينان ** انتشاردهنده: رضا عليمحمدي

سرخط اخبار استان‌ها