آب آشاميدني سالم ارمغان دولت به 41 روستاي آذربايجان غربي

اروميه- ايرنا- مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي آذربايجان غربي گفت: آب آشاميدني سالم هديه دولت براي 41 روستاي استان در دهه فجر امسال است.

كاظم محمدي اقدم روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با تلاش هاي صورت گرفته در مجموعه شركت آب و فاضلاب روستايي، عمليات اجرايي آبرساني به اين تعداد روستا در 14 شهرستان اروميه، خوي، بوكان، ماكو، مياندوآب، پلدشت، تكاب، سلماس، سردشت، شوط، چايپاره، اشنويه، پيرانشهرو نقده به اتمام رسيده و بهره برداري از آنها در دهه فجر آغاز مي شود.
وي اضافه كرد: با بهره برداري از اين طرح ها پنج هزار و 200 خانوار با 20 هزارنفر جمعيت از آب آشاميدني سالم و بهداشتي برخوردار مي شوند.
وي اظهار كرد: 150 ميليارد و 509 ميليون ريال اعتبار براي اجراي اين طرح ها هزينه شده است.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي آذربايجان غربي گفت: عمليات اجرايي آبرساني به 35 روستا در استان نيز در دهه فجر امسال آغاز مي شود.
وي ادامه داد: با اتمام و بهره برداري از اين طرح ها نيز چهار هزار و 234 خانوار روستايي با 18 هزار و 229 نفر جمعيت از آب آشاميدني سالم و بهداشتي برخوردار مي شوند.
محمدي اقدم افزود: براي آغاز عمليات اجرايي اين طرح ها 72 ميليارد ريال اعتبار مصوب شده است.
وي اضافه كرد: آبرساني به مجتمع پنج روستايي فيروزيان اروميه، مجتمع دو روستايي كردكسپيان پيرانشهر، تامين و احداث خط انتقال مجتمع سه روستايي عزت آباد خوي و مجتمع 12 روستايي يونسلو نقده از جمله اين طرح ها هستند.
وي ادامه داد: همچنين در دهه فجر امسال عمليات اجرايي نصب پكيج هاي تصفيه آب در مجتمع پنج روستايي ديزج طويل شهرستان شوط، مجتمع دو روستاي قليش لانميش و مجتمع شش روستايي كنيكور شهرستان پلدشت آغاز مي شود.
وي اضافه كرد: ارائه آب با كيفيت به روستاييان خط قرمز شركت آب و فاضلاب روستايي آذربايجان غربي است و تمامي تلاش اين مجموعه تامين آب با كيفيت براي روستاييان است.
وي اظهار كرد: براي اين منظور با نصب پكيج هاي تصفيه آب در روستاهايي كه داراي مشكل هستند، آب سالم و با كيفيت بالا در اختيار روستاييان قرار مي گيرد.
محمدي اقدم گفت:عمليات اجرائي ساختمان بهره برداري امور آب و فاضلاب روستايي شهرستان اشنويه نيز در دهه فجر امسال آغاز مي شود.
به گزارش ايرنا، در حال حاضر بيش از 82 درصد جمعيت روستايي آذربايجان غربي از آب آشاميدني سالم و بهداشتي برخوردار هستند كه اين رقم بالاتر از ميانگين كشوري است.
آذربايجان غربي افزون بر 2 هزار و 800 روستا دارد كه از اين تعداد، 2 هزار و 180 روستا بالاي 20 خانوار بوده و نزديك به 2 هزار روستا تحت پوشش خدمات شركت آب و فاضلاب روستايي قرار دارد.
8137/2093**خبرنگار: سيده فاطمه سجادي ** انتشاردهنده: صابر چهرقاني