برنامه هاي شركت برق منطقه اي خراسان براي توسعه صادرات

مشهد – ايرنا - معاون برنامه ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه اي خراسان گفت: اين شركت با اجراي طرح هايي در خصوص گسترش خطوط انتقال برق، درصدد افزايش صادرات به دو كشور افغانستان و تركمنستان است.

حسين محمودي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در توافقي كه اخيرا بين ايران و افغانستان انجام شده ؛ ترانس سوم در پست 400 كيلوولت تربت جام نصب مي شود و اگر طرف افغانستاني نيز يك خازن در پست برق هرات نصب كند؛ صادرات برق به اين كشور 15 درصد افزايش مي يابد.
وي اظهار كرد: كشور افغانستان به صادرات برق از سوي شركت برق خراسان نياز دارد و اگر يك خط 400 كيلوولت از مرز افغانستان تا هرات با هزينه 80 ميليون دلار از سوي سرمايه گذار افغانستاني احداث شود؛ شركت برق منطقه اي خراسان آمادگي دارد كه صادرات به هرات را تا دو برابر افزايش دهد
وي بيان كرد: شركت برق منطقه خراسان در سمت تركمنستان نيز يك خط 400 كيلوولت تا مرز سرخس دارد كه طرف تركمنستاني قرار است خط 400 كيلوولتي را از سرخس تا شادليغ و از شادليغ تا مارلي احداث كند كه در اين صورت ،‌ظرفيت خيلي خوبي براي صادرات و واردات برق در مرز تركمنستان ايجاد مي شود.
وي اظهار كرد: شركت برق منطقه اي خراسان خط انتقال 400 كيلوولت خود تا سرخس را ايجاد كرده است اما طرف تركمنستاني هنوز نسبت به احداث خط خود اقدامي انجام نداده، لذا ميزان صادرات برق و واردات آن بين دو كشور ايران و تركمنستان يكسان است.
وي اظهار كرد: در حال حاضر دو خط انتقال برق به هرات افغانستان از طريق پست هاي برق تربت جام و تايباد و به تركمنستان از طريق پست سرخس وجود دارد.
وي در تشريح وضعيت صادرات برق خراسان بيان كرد: در مرز تركمنستان تبادل برق بين دو كشور انجام مي شود به گونه اي كه برق صادر و به همان ميزان وارد مي شود، لذا ميزان صادرات در آن منطقه درحد صفر است.
وي اظهار كرد: در مرز افغانستان صادرات برق از منطقه خراسان انجام مي شود و در مجموع تامين برق منطقه هرات برعهده شركت برق منطقه اي خراسان است.
محمودي گفت: در 10 ماهه امسال حدود 524 هزار و 681 مگاوات ساعت برق به ارزش 37 ميليون و 777 هزار دلار از خطوط توليد شركت برق منطقه اي خراسان به هرات افغانستان صادر شد كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل تغيير محسوسي در ميزان و ارزش نداشت.
محمودي گفت: شركت برق منطقه اي خراسان از طريق چهار خط اصلي برق در جاجرم، سبزوار، گلشن طبس و نهبندان به شبكه سراسري وصل است و اين شركت بيشتر صادركننده برق به استان هاي ديگر است تا اينكه برق را از استان هاي ديگر وارد كند.
وي اضافه كرد: امسال 16 ميليون و 729 هزار و 650 مگاوات ساعت برق در نيروگاه هاي استان خراسان رضوي، نيروگاه شيروان در خراسان شمالي و نيروگاه كاوه بيرجند؛ توسط شركت برق منطقه اي خراسان توليد شد كه 2.7 درصد آن صادر شده است.
شركت برق منطقه اي خراسان تامين برق استان هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي را برعهده دارد.
6012/7489 خبرنگار: ميترا عبداللهي ** انتشار دهنده: علي حيدر شاه حسيني

سرخط اخبار استان‌ها