۹ بهمن ۱۳۹۵،‏ ۲۰:۴۸
کد خبر: 82405706
۰ نفر
نخستين دوره جايزه ملي تعالي و پيشرفت برگزار مي شود

تهران- ايرنا- نخستين دوره جايزه ملي تعالي و پيشرفت فردا -يكشنبه- در دانشگاه شهيد بهشتي تهران برگزار مي شود.

دبير نخستين دوره جايزه ملي تعالي و پيشرفت شامگاه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: در دوره نخست جايزه ملي تعالي و پيشرفت، 34 شركت و مجموعه توليدي و خدماتي را با طيف و تنوع وسيع كاري مورد ارزيابي قرار داديم.
«مسعود ابراهيمي جماراني» با بيان اين كه شركت هاي ارزيابي شده در اولين دوره اين جايزه در سه سطح ارزيابي و دسته بندي شده اند، اضافه كرد: اين سه سطح شامل: «تعهد به تعالي، تقدير نامه و اعطاي تنديس» است كه در سال 1395 پس از ارزيابي در مجموع به 34 شركت جايزه ملي در اين سطوح اعطاء خواهد شد.

**رويكرد جايزه ملي تعالي و پيشرفت؛ ارزيابي و تشويقي است
ابراهيمي جماراني با بيان اينكه رويكرد دبيرخانه جايزه ملي تعالي و پيشرفت بازرسي نيست، بلكه رويكردي مبتني بر ارزيابي و تشويقي است، تصريح كرد: مطابق با جدول زمان بندي، سازمان ها،شركت ها و مجموعه هاي توليدي و خدماتي ارزيابي شده، در فرآيندي خوداظهاري و بر مباني الگوي ارائه شده از سوي دبيرخانه، «اظهارنامه تعالي» را به صورت داوطلبانه از ابتداي پاييز 95 براي ما ارسال كرده و پس از آن تيم ارزيابي اوليه حدود 2 ماه (تا ابتداي آذرماه) اظهارنامه ها را بررسي كردند.
دبير نخستين دوره جايزه ملي تعالي و پيشرفت گفت: در بخش آخر بررسي ها و ارزيابي ها، تيم اجرايي بر مبناي اظهارنامه، سوالاتي را طراحي كرده و با هماهنگي قبلي و اطلاع رساني به مجموعه مورد نظر براي بررسي فرايند استقرار مدل تعالي و پيشرفت و مشاهدات و مصاحبه مراجعه و ارزيابي و امتياز دهي را از آذر و دي ماه آغاز كرده اند كه نتيجه امتيازات در سطوح سه گانه جايزه ملي فردا اعلام مي شود.
وي با اشاره اينكه بازه امتيازبندي جايزه تا هزار و در سه گروه امتيازي قرار گرفته است گفت: سطح سه جايزه در بازه امتيازي 250-1 ، سطح دوم جايزه در بازه 450-251 و سطح يك جايزه كه بالاترين سطح است در بازه 1000- 451 قرار دارد.
ابراهيمي جماراني جايزه ملي تعالي و پيشرفت الگويي بر مبناي فرآنيد تحول و رشد دانست و اضافه كرد: جايزه ملي تعالي و پيشرفت داراي چهار ركن «شوراي سياستگذاري، كميته علمي و داوري، كميته اجرايي و دبيرخانه» است.
وي شاخصه هاي مدل ارائه شده براي جايزه ملي تعالي و پيشرفت را بر مبناي الگوهاي علمي بهره وري و اثربخشي در يك سازمان عنوان كرد و افزود: روساي شركت ها و مجموعه هاي ارزيابي شده عضو شوراي سياستگذاري و اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي تهران نيز عضو كميته علمي و داوري دبيرخانه هستند.
دبير نخستين دوره جايزه ملي تعالي و پيشرفت با بيان اينكه اعطاي جايزه ملي تعالي و پيشرفت الزاما جوايز نقدي و مالي نيست تصريح كرد: سازمان ها و شركت هاي داراي اين جوايز ملي در هر سطوحي اعم از «گواهينامه، تقديرنامه و تنديس» با توجه به اهميت و ارزش اين جايزه به عنوان يك برند ارزيابي نظام مند، مي تواند از آن به عنوان يك امتياز در مذاكرات و قراردادهاي كاري خود با طرف هاي تجاري و اقتصادي خود بهره ببرند.
ابراهيمي جماراني تصريح كرد: دور دوم جايزه ملي تعالي و پيشرفت (جايزه سال 96) از بهمن ماه امسال آغاز مي شود و تلاش خواهيم كرد همايش و اعطاي جايزه دور دوم در آذر ماه سال 96 مطابق با جدول زمان بندي برگزار شود.
نخستين دوره جايزه ملي تعالي و پيشرفت فردا صبح از ساعت 7 و 30 دقيقه تا 11 با حضور روساي سازمان، شركتها و مجموعه هاي مورد ارزيابي قرار گرفته و مديران شركت هاي تابعه آن ها، در سالن الزهرا (س) دانشكده مديريت دانشگاه شهيد بهشتي تهران برگزار مي شود.
سيام**3070**1449**خبرنگار: داود نخ كوب نياسر*انتشار دهنده: امير كاردان راد