هواي شيراز امسال همواره در وضعيت سالم يا پاك بود

شيراز- ايرنا- مديركل حفاظت محيط زيست استان فارس گفت: هواي شهر شيراز از ابتداي امسال تاكنون در وضعيت پاك يا سالم بوده است و ايستگاه هاي سنجش آلاينده هاي هوا در اين كلانشهر در هيچ روزي وضعيت ناسالم را گزارش نكرده اند.

دكتر حمزه ولوي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگارايرنا افزود: اين آمار با توجه به داده ها واندازه گيريهاي انجام شده توسط چهار ايستگاه ثابت سنجش پارامترهاي آلاينده هوا مستقر در ميدان امام حسين (ع)، دروازه كازرون، سايت هواشناسي فرودگاه و پارك علم وفناوري گزارش شده است .
وي اظهار كرد: ايستگاه هاي مستقر در ميدان امام حسين(ع) و دروازه كازرون شيراز به عنوان ايستگاه هاي ترافيكي شيراز بوده و 2 ايستگاه ديگر در جهت وزش بالادست و پايين دست باد غالب در شيراز مستقر شده اند.
مديركل حفاظت محيط زيست فارس گفت: هم اينك چهار ايستگاه ثابت سنجش پارامترهاي آلاينده هواي شيراز به هشدار دهنده هاي منوكسيد كربن ، ازن، دي اكسيد گوگرد ، منوكسيد نيتروژن ، دي اكسيد نيتروژن و ذرات معلق با قطر بيش از 10 ميكرون و كمتر از 2.5 (دو و نيم ) ميكرون مجهز هستند.
ولوي اضافه كرد : ذرات معلق با قطر كمتر از 2.5 ميكرون به لحاظ كوچكي قادر به نفوذ به اعماق بافت دستگاه تنفسي و عبور از جدار شش ها مي باشند ، لذا سنجش اين ذرات ، شاخص بسيار مهمي در تعيين وضعيت كيفي هوا خصوصاً در مواقع بروز پديده ريزگردها و آلودگي هوا است. ايستگاه هاي سنجش ميزان پارامترهاي آلاينده هوا را در هر لحظه اندازه گيري وبه صورت ميانگين يكساعته گزارش مي كنند .
مدير كل حفاظت محيط زيست استان فارس بيان كرد داده هاي به دست امده از ايستگاه هاي مذكور براساس شاخص استاندارد آلودگي هوا (PSI) و شاخص كيفيت هوا ( AQI ) به صورت عددي در مقياس سفر تا 3٠٠ گزارش مي شوند در اين دو شاخص عددد 100 مساوي با استاندارد كيفي هواي محيطي است . اعداد اين شاخص مردم را قادر به تعيين سطح آلودگي هوا در يك محل خاص در حد پاك ، سالم ، ناسالم و خطرناك مي نمايد.
وي گفت : براساس داده هاي ماخوذه از ايستگاه هاي سنجش ، در طي ساليان اخير تعداد روزهايي كه شاخص PSI در حد ناسالم قرار گرفته رو به كاهش بوده است .
ولوي اظهار كرد: با توجه به اقدامات مثبت انجام شده در زمينه توزيع بنزين يورو 4 و با وجود پديده وارونگي در ايام سرد سال، از ابتداي سالجاري تاكنون هواي شهر شيراز در وضعيت پاك يا سالم قرار داشت و هيچ روز ناسالمي گزارش نشده است .
مدير كل حفاظت محيط زيست فارس همچنين گفت : بحث آلودگي هوا و مشكلات ناشي از آن يكي از مباحث جدي و معضلات اساسي نه تنها در استان و كشور ماست بلكه در اكثر كشورهاي صنعتي و درحال توسعه مطرح مي باشد . رشد و توسعه روز افزون صنعت بدون توجه به محدوديت منابع و محيط زيست كه حيات موجودات در گرو آنهاست باعث شده است كه بر مشكلات آلودگي آب ، خاك ، هوا و بويژه كاهش منابع حياتي افزوده شود .
وي با اشاره به منابع آلودگي هوا گفت : وسائط نقليه موتوري به عنوان بزرگترين منبع آلوده كننده هوا در كلان شهرها مطرح مي باشند تردد بيش از 500 هزار دستگاه وسيله نقليه در شهر شيراز با شرايط توپوگرافي و اقليمي خاص بعنوان يكي از هشت شهر بزرگ آلوده كشور باعث بوجود آمدن گازها و مواد آلاينده مي شود كه مهمترين آنها شامل اكسيد هاي كربن ، اكسيد هاي ازت، اكسيد هاي گوگرد، هيدروكربورها و دوده و ذرات معلق است .
ولوي اظهار داشت: به استناد نتايج بدست آمده از دستگاههاي سنجش آلودگي هوا در ميادين پرتردد شهر بويژه ميدان امام حسين و دروازه كازرون از آلاينده هاي مذكور ميزان غلظت گاز مونوكسيد كربن دربرخي از مواقع از حد مجاز فراتر مي رود اين وضعيت بيشتر بدليل ترافيك سنگين و كار در جاي خودروها ايجاد مي شود. البته در سالهاي اخير با جايگزيني خودروهاي نو وبهسازي صنايع وساير اقدامات اجرايي و كنترل به عمل آمده، توفيق زيادي در جهت مهار آلودگي هوا بخصوص در بخش آلاينده هاي ناشي از احتراق سوخت به عمل آمده است.
مديركل حفاظت محيط زيست فارس ادامه داد: با كنترلي كه بر روي فعاليت صنايع اين استان صورت گرفته است، هم اينك صنايع توليدي سهم اندكي در آلودگي هواي شيراز دارند و عمده عامل ايجاد آلودگي هواي اين شهر مربوط به ترافيك و تردد خودروهاست كه متاسفانه هر روز بر حجم آن افزوده مي شود .
6113/ 2027
خبرنگار : نيكنام خشنودي ** انتشاردهنده: سيداحمد نجفي