برخی متقلبان مرغ رنگ شده را به جای فرآورده های گوشتی عرضه می كنند

تهران-ایرنا- مدیركل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو گفت: متاسفانه برخی متقلبان در برخی فرآورده های گوشتی مانند كالباس و سوسیس ازگوشت مرغ استفاده كرده اند به آن معنا كه مرغ را با استفاده از رنگ ها به جای گوشت قرمز در فرآورده های گوشتی عرضه می كنند.

بهرام دارابی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگارسلامت ایرنا تصریح كرد: گزارشاتی در این زمینه داشته ایم، عوارض رنگ ها خیلی خطرناك است. عرضه مرغ به جای گوشت در فرآورده های گوشتی با قاطعیت پیگیری شده و با متخلفان در این زمینه به شدت برخورد می شود.
وی خاطرنشان كرد: بطور كلی در مواد غذایی مختلف از انواع افزودنی ها از جمله رنگ ها استفاده می شود.
وی تاكید كرد: رنگ های استفاده شده در مواد غذایی حتما باید مورد تائید سازمان غذا و دارو باشند ؛ رنگ های صنعتی نباید در مواد غذایی استفاده شوند.
مدیركل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو تصریح كرد: استفاده از رنگ های افزودنی در مواد غذایی عوارضی از جمله بیش فعالی دارد و حتی زمینه بیش فعالی را تشدید می كند.
دارابی تصریح كرد: آمار دقیقی از استفاده از رنگ ها در مواد غذایی نیست اما این رنگ ها در تنقلات و مكمل های بدنسازی نیز بكارگرفته می شوند؛ بحث تقلب در تمام مواد غذایی وجود دارد .
اجتمام**9185**1569**مصاحبه كننده: سادات حسینی خواه ** انتشار: علی حبیبی