اجراي طرح‌هاي آبخيزداري در كهگيلويه راهكاري براي بهبود منابع آبي

ياسوج - ايرنا - ايجاد طرح‌هاي آبخيزداري علاوه بر تقويت سفره‌هاي آب زيرزميني، جلوگيري از هدر رفتن آب و خشك‌سالي نقش مهمي در حفاظت از خاك و محيط زيست نيز دارد و با توجه به كمبود آب در شهرستان كهگيلويه مي توان از آن براي تغيير اين وضعيت استفاده كرد.

به گزارش ايرنا، آبخيزداري به مجموعه اي از فعاليت‌هاي بيولوژيكي، بيومكانيكي، مكانيكي و برخي از رفتارهاي مديريتي در بخش مرتع‌داري و بيابان زدايي گفته مي شود كه نقش مهمي در تعادل زيست محيطي دارد.
كارشناسان معتقدند كه اصلاح شيب آبراهه‌ها از طريق احداث بندها و سدها، تراس بندي و بانكت سازي، ديواره سازي براي حفاظت كناره‌هاي بستر رودخانه از جمله عمليات مكانيكي براي حفظ آب است.
كاشت گونه‌هاي گياهي مناسب، كشت نواري، كشت درختان باهدف جلوگيري از فرسايش خاك و جنگل كاري از كارهاي بيولوژيكي در طرح‌هاي آبخيزداري محسوب مي‌شود.
به گفته كارشناسان حوزه آبخيزداري به ازاي هر هكتار اجراي عمليات آبخيزداري مي‌توان بين 20 تا 25 درصد از حجم آب نگهداري شده و ذخيره‌اي در سفره‌هاي زيرزميني را افزايش داد.
اجراي طرح‌هاي آبخيزداري يكي از مهمترين راه‌هاي مقابله با بحران كم آبي در ايران و از جمله استان كهگيلويه و بويراحمد است كه بايد به اين مهم توجه بيشتري كرد.
با توجه به وقوع خشك‌سالي‌هاي پي در پي در اين استان بخصوص شهرستان گرمسيري كهگيلويه با ايجاد سازه‌هاي آبخيزداري مي‌توان زمان نفوذ آب حاصل از بارش‌ها را در خاك تا حد بسيار زيادي افزايش داد.
آب‌هاي سطحي و آب حاصل از بارندگي‌ها به‌صورت سيلاب از دسترس خارج و حتي به ديگر استان‌ها سرازير مي‌شود كه با ايجاد اين سازه و با افزايش زمان نفوذ آب در خاك، زمينه نفوذ آب را در اراضي بالادست و متعاقب آن سفره‌هاي زيرزميني مي‌توان فراهم كرد.
با ايجاد طرح‌هاي آبخيزداري بسترهاي لازم براي افزايش پوشش گياهي در منطقه نيز ايجاد مي‌شود.
رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري كهگيلويه با اشاره به اجراي طرح‌هاي آبخيزداري در مناطق مختلف شهرستان گفت: تقويت سفره‌هاي آب زيرزميني و كاهش ميزان فرسايش و رسوبات وارده به سدها و شبكه‌هاي آبياري از اولويت‌هاي اصلي طرح‌هاي آبخيزداري است.
هدايت الله آويزش با اشاره به وجود 2سد مارون و كوثر در پايين دست اراضي كهگيلويه گفت: اجراي طرح‌هاي آبخيزداري تا حدود زيادي ميزان رسوبات وارده به اين سدها را كاهش مي دهد.
وي حفاظت از آب و خاك در حوزه‌هاي آبخيز، افزايش پوشش گياهي، كنترل و كاهش خسارت سيل، تغذيه منابع آب و افزايش سطح آب سفره‌هاي زيرزميني، كاهش اثرات خشك‌سالي، افزايش توليد و بالا بردن درآمد آبخيزنشينان و تثبيت شغل را از مهم ترين مزاياي طرح‌هاي آبخيزداري اعلام كرد.
آويزش با اشاره به اينكه سال گذشته طرح‌هاي آبخيزداري در 401 متر مكعب اجرا شد اظهار داشت: در سال جاري تاكنون در 220 متر مكعب از مراتع شهرستان اين طرح نيز اجرا شده است.
وي عنوان كرد: طرح‌هاي آبخيزداري خوبي براي تقويت سفرهاي آب زيرزميني نيز در دست مطالعه است كه با تأمين اعتبار اجرايي خواهند شد.
رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري كهگيلويه عنوان كرد: طرح‌هاي مطالعاتي در 2 حوزه مكانيكي و بيولوژيكي است كه در بخش بيولوژيكي اقدام‌هايي چون قُرُق، بذرپاشي و نهال كاري توسط مردم يا دولت يا با مشاركت هر 2 گروه انجام شده است.
آويزش تأكيد كرد: در بخش مكانيكي نيز طرح‌هاي گابيون بندي سنگ ملاطي و سنگي، خشكه چيني، اجراي كنترل و پخش سيلاب در دشت‌ها و مناطق مختلف انجام مي شود كه نفوذ آب در سفره‌هاي زيرزميني و حفظ رطوبت خاك را در پي دارد.
گابيون كه گاهي به آن توري سنگي گفته مي شود، سبد هاي سيمي پر از مطالح سنگي است كه در زمينه هاي مختلف عمراني كاربرد دارد.
اين سبد ها با به هم پيوستن و در كنار هم قرار گرفتن، سازه هايي با ابعاد بزرگ تشكيل مي دهند.
شهرستان كهگيلويه با 406 هزار و 679 هكتار مساحت، 142 هزار و 337 هكتار مرتع و 264 هزار و 342 هكتار جنگل دارد.
خبرنگار: حسين خدمتي** انتشار دهنده: سيد ولي موسوي نژاد
7531/6110