پيام تلگرامي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در واكنش به طوفان گرد و غبار در خوزستان

اهواز - ايرنا - معصومه ابتكار رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در واكنش به طوفان هاي گرد و غبار كه از صبح امروز در برخي نقاط خوزستان به ويژه اهواز رخ داده و آلودگي هوا را به بيش از 66 برابر حد مجاز رسانده، پيامي را در كانال تلگرام خود منتشر كرد.

به گزارش ايرنا در اين پيام آمده است: وقوع طوفان هاي گرد و غبار بسيار ناگوار و سبب عوارض مختلفي براي مردم است. مقابله با گرد و غبار از برنامه هاي مورد توجه دولت بوده؛ از كاشت نهال با مسئوليت سازمان جنگل ها و مراتع تا احياي هورالعظيم كه اگر چه هر يك با مشكلات متعددي روبروست، ولي در برخي بخش ها كم و بيش و در برخي ديگر به طور قابل ملاحظه اي اقدامات مشهود است اما در عين حال روند خشكسالي 2 دهه اي خوزستان و بسياري از نقاط ديگر غرب آسيا رو به تزايد بوده است.
ابتكار در ادامه اين پيام تاكيد كرده است: اين مسئوليت يك شخص نيست؛ بلكه مسئوليت ميان سازمان هواشناسي، وزارت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت نيرو، وزارت كشاورزي و سازمان جنگل و مراتع و آبخيزداري، وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محيط زيست توزيع شده است، همچنين يك مسئوليت بين المللي هم در ميان هست.
در بخش ديگري از اين پيام آمده است: به دليل ماهيت اكثريت قريب به اتفاق طوفان هاي موجود كه از كشورهاي خارجي و عمدتا عراق منشا مي گيرد، در ماه هاي اوليه مسئوليت براي اجراي تفاهم نامه هاي مربوطه به عراق سفر كردم و حتي در طي آن، شروع درخت كاري اعلام شد، ولي با بالاگرفتن جنگ در آن كشور اين برنامه مسكوت ماند. بارها به دولت عراق تذكر داده شده كه آخرينش همين دو ماه پيش بود، اما با شرايط آن كشور پاسخ درخوري داده نشده است.
ابتكار در اين پيام مي افزايد: با تلاش ايران، قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل براي اولين بار دنيا را به اين موضوع حساس كرده، به طوري كه گزارش جهاني تدوين و دستور كار همكاري جهاني ارايه شد. دولت ايران طرح درخت كاري در راهپيمايي اربعين توسط زائرين را از مرز مهران امسال شروع كرد.
در ادامه آمده است: سياسي كردن موضوع يا حمله به يك سازمان، كاري را از پيش نمي برد. مطالبه گري و پرسش خوب است، به صورتي كه همه مسئولين و دستگاه هاي مربوطه را به سمت و سوي همكاري فرابخشي سوق دهد.
بر اساس اين گزارش، طوفان گرد و غبار با شدت بيش از 66 برابر حد مجاز از صبح امروز در خوزستان به ويژه اهواز آغاز شده است.
شدت طوفان و گرد وخاك به قدري است كه مانع برگزاري نماز جمعه امروز اهواز شده و 9 پرواز را نيز لغو كرده است. ليگ برتر دوچرخه سواري كشور نيز در ماهشهر به دليل گرد و غبار برگزار نشد.
در پي وقوع توفان هاي گرد و غبار در بهمن 93، اهواز و چند شهر استان آلودگي بيش از 66 برابر حد مجاز را در چندين روز تجربه كردند.
اعتراض شديد مردم در شبكه هاي اجتماعي و تجمعات اعتراضي در مقابل استانداري نسبت در آن روزها اتفاق افتاد.
كارگروه ملي مقابله با ريزگرد در آن زمان تشكيل و مصوباتي را ابلاغ كرد كه بخش زيادي از آنها به دليل نبود اعتبار اجرايي نشد.

/6002/7151
خبرنگار: نادره وائلي زاده**انتشار دهنده : كبري آقازري

سرخط اخبار استان‌ها