اجراي طرح آمايش سلامت جسمي و رواني در 30 دانشگاه كشور

سبزوار - ايرنا - مديركل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات گفت: امسال 30 دانشگاه كشور براي اجراي طرح آمايش سلامت جسمي و رواني دانشجويان تحت پوشش اين اداره كل قرار گرفته اند.

به گزارش ايرنا محمد پوركياني روز جمعه در جمع خبرنگاران سبزوار افزود: در قالب اين طرح سلامت جسمي دانشجويان در سه مولفه تركيب بدني، سطح آمادگي جسماني و تندرستي و ناهنجاري هاي قامتي پايش مي شود.
وي با بيان اينكه پارسال نيز 20 دانشگاه كشور براي اجراي اين طرح تحت پوشش اداره كل تربيت بدني وزارت علوم قرار گرفته بودند، افزود: يكي از سياست هاي اصلي اداره كل تربيت بدني وزارت علوم توجه به دانشجويان ورزشكار و غيرورزشكار است و هدف از اجراي طرح تامين سلامت آينده سازان كشور از 2 جنبه رواني و جسماني است.
پوركياني با اشاره به كيفي سازي ورزشي دانشگاه ها گفت: تجهيز خوابگاه هاي 100 دانشگاه كشور به وسايل بدنسازي و تندرسي در حال اجراست.
وي با اشاره به برگزاري منظم فعاليت هاي ورزش همگاني افزود: در وزارت علوم 20 درصد دانشجويان تحت پوشش ورزش همگاني قرار گرفته اند.
مديركل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه براي نخستين بار در سال 95 در بودجه دانشگاه بودجه ورزش مستقل شد، اظهار كرد: در سال 96 يك برنامه مستقل تحت عنوان خدمات ورزشي دانشجويان تعريف شده كه حدود يك هزار و 60 ميليارد ريال براي دانشگاه هاي كشور در نظر گرفته شده است.
پوركياني درخصوص سرانه ورزشي كشور نيز عنوان كرد: سرانه فضاي ورزشي كشور هم اكنون يك متر است كه افزايش آن به 1.5 متر در برنامه پنج ساله پنجم محقق نشد و اميد است كه اين امر در پايان برنامه ششم عملي شود.
مركز شهرستان 320 هزار نفري سبزوار در 230 كيلومتري مشهد قرار دارد.
خبرنگار: محمد مهرنيا ** انتشار دهنده: علي اصغر ايزدي
7499/7500/5132