مشاور وزير تعاون: شاخص هاي كارآفريني كشور رو به بهبود است

شيراز- ايرنا- مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رئيس موسسه كار و تامين اجتماعي گفت: شاخص هاي جهاني كارآفريني كه هر ساله توسط سازمان ديدبان جهاني كارآفريني منتشر مي شود و ايران نيز عضوي از اين سازمان است نشان مي دهد كه شاخص هاي ما نسبت به گذشته رو به بهبود است.

به گزارش ايرنا محمد رضا سپهري، پنجشنبه در يازدهمين جشنواره كارآفرينان برتر استان فارس و بيست و هشتمين جشنواره امتنان از كارگر نمونه، گروه كار نمونه و واحدهاي نمونه اين استان در شيراز، بيان داشت: موضوع كارآفريني، بحث درك فرصت ها، شكوفايي و مديريت استعدادهاست.
وي افزود: امروزه دنيا از اقتصاد دولتي به سمت اقتصاد مردمي در حال حركت است و اقتصاد مقاومتي هم كه چيزي نيست جز اقتصاد مردمي و دانش بنيان بر اين نكته تاكيد دارد كه ما بايد اقتصاد را از سمت اقتصاد دولتي و نفتي به سمت اقتصاد مردمي پيش ببريم.
سپهري ادامه داد: براي اينكه دانش آموختگان ما در شبكه هاي راهبري نقش خود را به خوبي ايفا كنند، شايسته است كه كار آفرينان و خيران در اين زمينه به آنان ياري دهند.
وي، با اشاره به حركت دنياي امروز به سمت جهاني شدن و فرصت ها و تهديدهايي كه از اين رهگذر فرا روي كشورمان قرار دارد، اظهار داشت: امروزه دنيا روش هاي جديد بازاريابي را توصيه مي كند و ما بايد شبكه هاي بازاريابي نوين را در كشور ايجاد كنيم و بدانيم كه شكافي كه بين ما و دنيا وجود دارد با كار، تلاش و كارآفريني قابل پر شدن است.
اين مقام مسئول گفت: اميدواريم اين جشنواره به تشكيل شبكه ها و خوشه هاي كارآفريني در كشور كمك كند و بتوانيم ميزان مشاركت كشور را كه هم اينك حدود 39 تا 40 درصد است به حداقل نرخ مشاركت جهاني يعني 60 درصد برسانيم و بتوانيم دركشور خودمان از هنر تركيب منابع، مديريت، فناوري، نوآوري، منابع انساني و سرمايه هاي انساني و سرمايه هاي اجتماعي استفاده كنيم.
رئيس موسسه كار و تامين اجتماعي افزود: اگر نتوانيم اين تركيب را ايجاد كنيم، مولفه هاي اصلي محيط كسب و كار كه يا كارگزاران اقتصادي، يا عوامل توليد و يا بازارها هستند نمي توانند در كشور ما شكل بگيرند.
سپهري بيان كرد: براي اينكه بتوانيم جريان هاي تحولي را در اشتغال كشور ايجاد كنيم بايد هفت جريان اساسي كه شامل مهارت افزايي، فراهم كردن زمينه مساعد براي سرمايه گذاري، رشد و توليد، بهبود شاخص هاي محيط كسب و كار، تامين زيرساخت ها براي سرمايه گذاري و توليد، فراهم كردن تقاضا، فراهم كردن شرايط براي بازاريابي و فرهنگ مناسب كارآفريني را براي جوانانمان به ارمغان آوريم.
وي افزود: نظام اداري بايد تسهيل گر و پرورش گر باشد نه ايجاد كننده مانع و مديران ما نيز بايد در دستگاه ها تسهيل گر باشند.
سپهري اظهار كرد: اقتصاد ما دچار كاستي هايي است و بي ثباتي در جهت گيري هاي اقتصادي وجود دارد و دولت تدبير و اميد در تلاش است كه اين ثبات را براي نجات اقتصاد كشور به كشور بازگرداند.
او اظهار كرد: در كشور ما توزيع مقدم بر توليد و مصرف مقدم بر توليد است و تمايل به كارگريزي بيش از كاردوستي است و ما نيازمند اين هستيم كه ذهنيت جامعه، جوانان و مديران را اصلاح و كمك كنيم كه ارتباط بين بخش هاي مالي و بانكي با واحدهاي توليدي و اقتصادي بهبود يابد.
وي گفت: ما بايد به سمت كاهش نرخ سود بهره هاي بانكي و سود بانكي حركت كنيم تا اقتصاد از ركود خارج شود.
در اين آيين از چهار كارآفرين برتر و هشت كارگر نمونه در بخش هاي صنعت، خدمات و كشاورزي، 2 گروه كار نمونه و 11 واحد نمونه استاني و همچنين يك كارگر نمونه و يك واحد نمونه كشوري، تجليل شد.
6122 /6118/1484
خبرنگار: سارنگ عبداللهي ** انتشار دهنده: اصغر رضاخاني

سرخط اخبار اقتصاد